Odpady i osady ściekowe-pytania do zaliczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpady i osady ściekowe-pytania do zaliczenia - strona 1 Odpady i osady ściekowe-pytania do zaliczenia - strona 2 Odpady i osady ściekowe-pytania do zaliczenia - strona 3

Fragment notatki:

1 Wyjaśnij skrót PRSP a Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Porządkowych S.A.  b Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych c Poverty Reduction Strategy Papers d Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych S.A. 2 Jak nazywa się duże przedsiębiorstwo zajmujące się wywozem śmieci w Gdyni? a PRSP b SANIPOR c  LAVARE d EcoBag 3 Ile ZZO znajduje się w województwie pomorskim? a 11 b 8 c 9 d 6 4 Wymień wady stacji przeładunkowych: a Zbyt częste wywożenie śmieci b Duże natężenie hałasu w porównaniu do systemu niewymiennego  c Brak zagęszczania d Nieekonomiczne przetwarzanie materiałów 5 Wyjaśnij skrót CTB a Chemical Time Bomb b Chemistry Time Bombs c Chemiczna Tymczasowa Bomba d Jest to jeden ze wskaźników charakteryzujących własności nawozowe odpadów 6 W celu zmniejszenia uciążliwości zapachowych wolnostojących pojemników stosowanych w systemie niewymiennym stosuje się a Zraszacze rozpylające dezodoranty nad śmietnikami b Samochody do mycia pojemników na miejscu, wyposażone w karchery i osadniki c Hermetyczne zamknięcia pojemników d Bofiltry oczyszczające powietrze 7 Do kompostowania NIE nadają się a małe ilości skórek z cytrusów (dobrze umytych) b śmieci z odkurzacza c fusy z kawy i herbaty d resztki owoców i warzyw 8 Jak nazywa się jedno z rozwiązań dwustopniowego transportu odpadów na wysypisko, polegający na zagęszczaniu odpadów i dzieleniu ich na równe sześciany powlekane cienką warstwą, np. asfaltu? a system Teschuka b system Tezuka c system Tezluka d system Teriaki 9  W jaki sposób ogranicza się zapylenie w stacjach przeładunkowych? a Stosując węże łączące śmieciarkę ze stacją przeładunkową b Stosując zraszacze c Stosując perforowane rury rozprowadzające dezodoranty Pytania na zaliczenie przedmiotu Odpady i Osady Ściekowe Inżynieria Środowiska, sem. VII d Za pomocą specjalnych nadciśnieniowych wywietrzników 10 Wymień co NIE wchodzi w skład wyposażenia punktu pomiarowego na wysypisku: a waga do ważenia samochodów b waga do ważenia odpadów w pojemnikach c specjalistyczna aparatura do wykonania m.in. analizy elementarnej d sprzęt  BHP (fartuchy, rękawice, buty itp.) 11 Górna komora zsypowa… a służy do gromadzenia gazów kanałowych b służy do konserwacji i przepychania przewodu zsypowego c wyposażona jest w aparaty wsypowe, tzw. wywrotki d powinien znajdować się w niej punkt czerpalny dezodorantów 12 W którym mieście najczęściej w stacjach przeładunkowych stosuje się stacje typu samochód na transport wodny?

(…)

…- umywalki, zlewy
d zimną z kranu
18 Jaka jest największa zaleta systemu wymiennego usuwania odpadów w stosunku do systemu niewymiennego?
a Możliwość ugniatania odpadów przy zastosowaniu pras
b Niższe nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne
c Niższe walory sanitarne
d Zastosowanie nowocześniejszej, specjalistycznej hydrauliki w samochodach do transportu
19 W pojazdach wielkopojemnościowych (objętość…
… w praktyce można odprowadzić systemem hydraulicznym usuwania
16
a
b
40%
c
60%
d
17
90%
20%
W hydraulicznym systemie usuwania odpadów do spłukiwania odpadów używamy wodę
a wodociągową
b deszczówkę
c pochodzącą z sanitariatów- umywalki, zlewy
d zimną z kranu
18
Jaka jest największa zaleta systemu wymiennego usuwania odpadów w stosunku do systemu niewymiennego?
a Możliwość ugniatania odpadów przy zastosowaniu pras
b Niższe nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne
19
c Niższe walory sanitarne
d Zastosowanie nowocześniejszej, specjalistycznej hydrauliki w samochodach do transportu
W pojazdach wielkopojemnościowych (objętość kilkadziesiąt m3) do przewozu dwustopniowego odpadów do wyładu
a Uniesienie i przechył skrzyni ładunkowej
b Ruchome taśmociągi w podłodze skrzyni ładunkowej
c Tłok hydrauliczny przesuwający…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz