Ochrona dziedziczenia - przepisy prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona dziedziczenia - przepisy prawne - strona 1

Fragment notatki:

Ochrona dziedziczenia Spadkobierca wstępuje w ogół praw majątkowych spadkodawcy, a zatem przysługują mu wszystkie roszczenia, jakie przysługiwały spadkodawcy w odniesieniu do składników spadku - np. roszczenie o wydanie rzeczy, roszczenie o spełnienie świadczenia itp.
Poza tym, w toku rozwoju historycznego prawa spadkowego wykształciło się odrębne roszczenie spadkobiercy o ochronę dziedziczenia, czyli o ochronę całości uprawnień spadkobiercy do spadku - roszczenie to służy przeciwko temu, kto bezpodstawnie przypisuje sobie uprawnienia spadkodawcy ( hereditatis petitio ). Art. 1029. k.c.
§ 1. Spadkobierca może żądać, ażeby osoba, która włada spadkiem jako spadkobierca, lecz spadkobiercą nie jest, wydała mu spadek. To samo dotyczy poszczególnych przedmiotów należących do spadku.
§ 2. Do roszczeń spadkobiercy o wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotów należących do spadku, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również o naprawienie szkody z powodu zużycia, pogorszenia lub utraty tych przedmiotów oraz do roszczeń przeciwko spadkobiercy o zwrot nakładów stosuje się odpowiednio przepisy o roszczeniach między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy.
§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy żąda wydania swego majątku osoba, co do której zostało uchylone orzeczenie o uznaniu jej za zmarłą.
Uprawniony i zobowiązany - podmioty Roszczenie przysługuje rzeczywistemu spadkobiercy przeciwko osobie, które włada spadkiem, jak spadkobierca, mimo, że spadkobiercą nie jest. Pozwanym w procesie może być osoba, która : Włada spadkiem, częścią spadku lub poszczególnymi elementami spadku (także wobec osoby, która przedmiot miała, ale go zużyła lub utraciła). Przypisuje sobie uprawnienia spadkobiercy - daje wyraz przekonaniu, że przedmioty nabyła w drodze dziedziczenia. Nie dotyczy to sytuacji kiedy osoba powołuje się na inny tytuł prawny np. umowę(wtedy może przysługiwać np. roszczenie o wydanie rzeczy na zasadach ogólnych). Nie jest w rzeczywistości spadkobiercą - bez znaczenia jest dobra czy zła wiara tej osoby. Możliwe sytuacje w których osoba nieuprawniona dostaje spadek :
Osoba nabywa spadek z mocy ustawy nie wiedząc, że istnieje osoba uprawniona w pierwszej kolejności. Osoba nabywa spadek z ustawy, nie wiedząc(lub zatajając), że istnieje testament wskazujący innego spadkobiercę.
Osoba nabywa spadek z testamentu, który okazuje się nieważny i powinien zatem dziedziczyć inny spadkobierca z ustawy.
Osoba, która nabyła spadek została uznana za niegodnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz