obowiązywanie prawa karnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
obowiązywanie prawa karnego - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

5. Obowiązywanie prawa karnego procesowego OBOWIĄZYWANIE MIEJSCOWE- postępowanie karne w sprawach należących do właściwości polskich sądów powszechnych i wojskowych toczy się wg przepisów obowiązującego kpk, przy czym polskie prawo karne procesowe stosuje się na całym terytorium RP (reguła terytorialności).- art. 5 kk Wyjątki: art. 588 * 4 kpk- do czynności procesowych, dokonywanych na wniosek sądu lub prokuratora państwa obcego, stosuje się ustawy polskie. Należy jednak uczynić zadość życzeniu tych organów, aby przy dokonaniu czynności zastosowano szczególny tryb postępowania lub szczególną formę, jeżeli nie jest to sprzeczne z zasadami porządku prawnego RP art. 587 kpk- sporządzone na wniosek polskiego sadu lub prokuratora protokoły oględzin, przesłuchań osób w charakterze oskarżonych, świadków, biegłych lub protokoły innych czynności dowodowych dokonanych przez sądy lub prokuratorów państw obcych albo organy działające pod ich nadzorem mogą być odczytywane na rozprawie na zasadach określonych w kpk. Jeżeli sposób przeprowadzenia tych czynności nie jest sprzeczny z zasadami porządku prawnego w RP. OBOWIĄZYWANIE CZASOWE (TEMPORALNE )- w przypadku konfliktu między przepisami starymi i nowymi w toku procesu możliwe są trzy rozwiązania: 1. kontynuowanie procesu wg ustawy starej aż do uprawomocnienia się końcowego orzeczenia- zasada ustawy dawnej 2. powtórzenie procesu wg ustawy nowej- zasada ustawy nowej 3. dokończenie prowadzonego stadium postępowania wg ustawy starej oraz rozpoczęcie kolejnego stadium wg ustawy nowej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz