Obligacje-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obligacje-opracowanie - strona 1 Obligacje-opracowanie - strona 2 Obligacje-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

26.10.2011
Wykład 2
Temat: Obligacje
W polskim prawie nie ma jednorodnej regulacji dotyczącej obligacji:
Emisja obligacji jest regulowana w kilku aktach prawnych
1990 - raptowna nowelizacja kodeksu cywilnego - uregulowanie papierów wartościowych w kodeksie cywilnym
Definicja papieru wartościowego znajdowała się w odpowiednich ustawach
To, co będzie regulowane w kodeksie cywilnym nie reguluje wszystkiego
Ustawa o obligacjach definiuje obligacje:
Art. 4 Obligacja - to papier wartościowy emitowany w serii, w której Emitent stwierdza że jest dłużnikiem posiadacza obligacji i zobowiązuje się do spełnienia względem niego określonego świadczenia (wykup obligacji).
Papier wartościowy:
Ma charakter majątkowy
Zawiera treść, którą da się wyrazić
Gdyby nie było papierów wartościowych trzeba by sporządzać za każdym razem umowy,
W pewnych sytuacjach należało stworzyć domniemania, których szczegóły określam ja
Prawo majątkowe inkorporowane w dokumencie, tak, że jednocześnie obrót prawem jest obrotem dokumentu, a obrót dokumentem jest obrotem prawem
Dokument, w którym pisze coś o prawie wartościowym, a nie jest nazwany, nie jest papierem wartościowym
Obrót papierami wartościowymi:
Gdyby ich nie było, obrót byłby bardzo skomplikowany, nie dałoby się za funkcjonować instrumentami
Powstał podział na 3 rodzaje papierów wartościowych:
Na okaziciela - właścicielem papieru wartościowego jest ten, kto go posiada, nie jest istotne, w jaki sposób nabył konkretny papier wartościowy, posiadacz papieru jest anonimowy.
No, weksel jest papierem wartościowym na zlecenie, z chwilą, w której weksel przeszedł na kogoś innego przez indos staje się jego własnością.
Imienne - w treści samego dokumentu jest napisane, kto jest właścicielem, zbycie następuje przez przeniesienie dokumentu i zawarcie umowy przelewu (KC 508). Ewidencję akcji imiennych prowadzi spółka, dla spółki posiadaczem jest ten, który jest wpisany (trzeba pokazać akcje i dokument przelewu). Akcje imienne są stosowane, gdy chce się komuś przyznać przywileje. Przywileje mogą występować tylko w przypadku akcji imiennych.
Art. 4 ustawy o obligacjach - cechy obligacji:
Elementy o bezwzględnym charakterze
Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii:
Nie ma stwierdzenia ile egzemplarzy powinna zawierać seria, w praktyce mówi się, o co najmniej 2 obligacjach z formalnego punktu widzenia
Ścisłe związanie długu obligacyjnego z emitentem:
Nie można go zbywać na rzecz innej osoby


(…)

… stworzyć konsorcjum
Jeśli emituje się obligacje zaciąga się kredyt u bliżej nieokreślonego nabywcy
Dług jest rozdrobniony, gdy chodzi o stronę, która może żądać zwrotu
Odpadają dodatkowe czynności związane z kredytem
Atomizacja długu obligacyjnego:
W przypadku emisji akcji stosuje się umowy przedwstępne, żeby emitent nie został „puszczony w skarpetkach”
W przypadku obligacji skarbu państwa nie schodzi się poniżej 4 mln sztuk
Jeśli obligacje zostaną wydane, zostają wydane dokumenty, świadczące o własności
Dług może mieć charakter:
Pieniężny - należność główna i odsetki, ale także świadczenia związane z papierem wartościowym:
Prospekt emisyjny - w emisji publicznej
Warunki emisji - w emisji niepublicznej
Niepieniężny - jest wiele możliwości:
Np. w przypadku przedsiębiorstwa:
Prawo do udziału w przyszłych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz