Prawo instrumentów finansowych

note /search

Prawo instrumentów finansowych- wykład 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prawo instrumentów finansowych
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1456

Wykład 1 Sprawy organizacyjne: Zaliczenie?? (Rzucanie monetą)??? Wykład bardziej praktyczny niż teoretyczny Tematyka: Akcje - z punktu widzenia finansowania spółek, (2 wykłady) Obligacje (1,5 wykładu) Warranty i opcje Kontrakty terminowe Pytać, nawet, jeżeli pytania miałyby nie być do końca...

Prawo instrumentów finansowych - ćwiczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prawo instrumentów finansowych
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1365

„Prawo instrumentów finansowych - powtórzenia do zaliczenia na podstawie notatek z wykładów” Zaliczenie : Test, jednokrotnego wyboru: Osoby, które były na 1 z 3 list mają gwarantowane 3,5 Osoby, które były na 2 z 3 list mają gwarantowane 4,0 Osoby, które były na 3 z 3 list mają gwarantowane 4,5...

Obligacje-opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prawo instrumentów finansowych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1043

26.10.2011 Wykład 2 Temat: Obligacje W polskim prawie nie ma jednorodnej regulacji dotyczącej obligacji: Emisja obligacji jest regulowana w kilku aktach prawnych 1990 - raptowna nowelizacja kodeksu cywilnego - uregulowanie papierów wartościowych w kodeksie cywilnym Definicja papieru wartościow...

Papiery wartościowe-opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prawo instrumentów finansowych
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2240

07.12.2011 Wykład 4 Temat: Papiery wartościowe. Papiery wartościowe - definicja: W polskim systemie prawnym brak legalnej definicji papieru wartościowego, najczęściej za papier wartościowy uznaje się sui generis dokumenty, które stwierdzają istnienie prawa majątkowego w taki sposób, że posiadani...