Nowa umowa kapitałowa -NUK -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowa umowa kapitałowa -NUK -opracowanie - strona 1 Nowa umowa kapitałowa -NUK -opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Nowa umowa kapitałowa, - NUK : Filar I :
Pomiar adekwatności kapitałowej w zakresie ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego Filar II :
Proces analizy nadzorczej, czyli zindywidualizowana ocena adekwatności kapitałowej Filar III :
Dyscyplina rynkowa Filar I: Zasady pomiaru ryzyka : Kredytowego :
Zasada standardowa
Metoda wewnętrznych ratingów:
Podstawowa
Zaawansowana Operacyjnego :
Metoda wskaźnika podstawowego
Metoda standardowa
Metoda pomiaru wewnętrznego Rynkowego :
Metoda standardowa
Metoda modeli wewnętrznych
Kombinacja modeli wewnętrznych i metodologii standardowej Filar II :
Nowy wymiar badania jakości zarządzania ryzykiem
Określenie obszarów objętych szczególną oceną, czyli tych rodzajów ryzyka, których nie uwzględniono lub nie w pełni w filarze I
Ustalenie czterech zasad, które stanowią wytyczne dla działań nadzorców
Wewnętrzna ocena adekwatności kapitałowej ICAAP Obliczenie kapitału wewnętrznego
Proces badania i oceny nadzorczej SREP System oceny ryzyka RAS Wewnętrzny proces adekwatności kapitałowej (ICAAP) :
Pisemne zasady polityki oraz procedury identyfikowania, pomiaru i raportowania ryzyka
Opis procesu ustalania (alokacji) kapitału w zależności od poziomu ryzyka, czyli przekształcenie miar ryzyka w ujęciu ilościowym w wymagania kapitałowe
Opis procesu ustalania celów kapitałowych w zakresie adekwatności kapitałowej (docelowy poziom kapitału)
Opis systemu kontroli oraz audytu wewnętrznego Proces badania i oceny (SREP) :
Identyfikacja, przegląd i ocena profilu oraz narzędzi ograniczania ryzyka (RAS)
Przegląd i oceny jakości ICAAP
Przegląd i oceny wyników ICAAP (koszty kapitału wewnętrznego) w odniesieniu do oceny RAS (nadzorczy system oceny ryzyka)
Oceny zgodności funkcjonowania banku z przepisami dotyczącymi działalności bankowej
Identyfikacja słabości i nieprawidłowości w zakresie kapitału wewnętrznego i regulacyjnego Filar III :
Celem jest przekazanie uczestnikom rynku informacji, które umożliwiałyby im ocenę ryzyka instytucji i jej adekwatności kapitałowej
Zakres sprawozdawczości Np. struktura kapitałowa, adekwatność kapitałowa, ryzyko kredytowa (ogólnie), ryzyko kredytowe (metoda standardowa), ryzyko kredytowe (metoda IRB), techniki ograniczania ryzyka kredytowego, sekurytyzacja, ryzyko operacyjne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz