Nauki i organizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauki i organizacja - strona 1

Fragment notatki:

Organizacja i zarzadzanie Nauka:   -ogół zgromadzonej, uporządkowanej i należycie uzasadnionej przez pokolenia wiedzy  -działalność ludzi mająca na celu poznanie rzeczywistości, wyrastająca z potrzeb jej opakowania i  przekształcenia, obejmująca proces badania i jego  wyniki oraz nauczanie o tych wynikach  -system wiedzy gwarantujący obiektywne poznanie rzeczywistości  -pojęcie wieloznaczne –złożone z wiedzy o rzeczywistości oraz systemu dyscyplin naukowych  -może być rozpatrywana w aspekcie:  a) treściowym (system twierdzeń i hipotez)  b) czynnościowym (działalność naukowo-badawcze)  c) instytucjonalnym (organizacje, jednostki naukowo-badawcze). Wiedza o zarządzaniu - jako dyscyplina naukowa jest integralną składową nauk humanistycznych i  ekonomicznych,   czyli   należy   do   nauk   empirycznych.   Jej   interdyscyplinarny   charakter   pozwala  rozpatrywać ją w kilku aspektach: -jej podstawowym zadaniem jest ustalanie zależności między zachowaniem ludzi w pracy, a jej  wynikami -formowanie   wyraźnych   wskazówek   mających   zapewnić   jak   największą   sprawność   pracy  indywidualnej i zespołowej, -dostarczanie wiedzy pragmatycznej o elementach konstytuujących rzeczywistość społeczną i jej  funkcjonowanie. Entymologia - organon- narząd, narzędzie, organizo- tworzenie uporządkowanych, harmonijnych  całości. Organizacja:   -wyodrębniona całość lub wyodrębnione z otoczenia, wewnętrznie uporządkowanie i powiązane  między sobą zbiory elementów, które realizują wspólne cele.  -grupa ludzi którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć  pewien zestaw celów. Przykłady   organizacji   :plemię,   rodzina,   kościół,   drużyna   piłkarska,   przedsiębiorstwo,   szkołą,  fundacja, ONZ i inne. Każda organizacja charakteryzuje się tym, że posiada :  a) cel działania  b) plan działania  c) zasoby  d) kierownictwo Wg Kozińskiego organizacja posiada: 1) Cele, 2) struktura formalna, 3) ludzie, 4) technika, 5) wewnętrzne zróżnicowanie, 6) podział na sferę działalności regulacyjnej: sferę zarządzania organizacją, sferę działalności  podstawowej. Aspekty organizacji: (wg. A. Zieleniewskiego) : -rzeczowym   –„rzecz uporządkowania” –wyodrębniona z otoczenia i zorientowana ma osiąganie  założonych celów, wew. uporządkowana całość mająca przyczyniać się do prowadzenia całości) np.  przedsiębiorstwo,  - czynnościowym   –dot.   „działania”   -sposobu   funkcjonowania   całości,   sposobu   zorganizowania  pracy;   inaczej   jest   to   takie   oddziaływanie   na   całość   zorganizowana,   którego   celem   jest  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz