Wykład - teoria organizacji i kierowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - teoria organizacji i kierowania - strona 1 Wykład - teoria organizacji i kierowania - strona 2 Wykład - teoria organizacji i kierowania - strona 3

Fragment notatki:

TEORIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA
Organizacja nie jest wytworem działalności naukowej. Organizacja istnieje tak długo, jak istnieje gatunek ludzki. Człowiek zmuszony jest działać w grupie w sposób zorganizowany. Organizacja istniała zawsze w praktyce społecznej. Dzięki organizacji możliwy był rozwój cywilizacyjny. Organizacja jest działaniem uporządkowanym, jest synonimem ładu i porządku.
Przesłanki działań zorganizowanych:
prowadzenie takich działań, które w sposób skuteczny umożliwiają osiągnięcie celu;
wybór takiej drogi, która w sposób najbardziej sprawny i efektowny prowadzi o celu.
Źródła racjonalizacji działań:
indywidualne doświadczenie, które każdy zdobywa w ciągu życia metodą prób i błędów;
doświadczenie zbiorowe rozumiane jako praktyczna wiedza przekazywana w drodze komunikowania się ludzi (wiedza przekazywana w zbiorowościach);
nauka pojawiła się w ostatniej fazie racjonalizacji działań i poszukuje określonych prawidłowości, które rządzą funkcjonowaniem społeczeństwa i zorganizowanych przedsięwzięć.
Nauka jest pojęciem wieloznacznym. Może być rozumiana jako proces nauczania (przekazywania wiedzy) i proces uczenia się (edukacji). W znaczeniu wąskim nauka jest procesem poznawania otaczającego świata i prawidłowości, które występują w otaczającym świecie.
aspekt czynnościowy nauki to działanie poznawcze zmierzające do obiektywnego poznania i zrozumienia rzeczywistości przyrodniczej i społecznej oraz stworzenia przesłanek, wykorzystania zdobytej wiedzy w celu przekształcenia rzeczywistości zgodnie z potrzebami człowieka. aspekt treściowy jest to rezultat działalności naukowej, czyli zasób obiektywnej wiedzy o przyrodzie, człowieku i społeczeństwie, należycie uporządkowanej i usystematyzowanej.
aspekt instytucjonalny to ogół naukowo-badawczych jednostek organizacyjnych stanowiących strukturalną podstawę uprawiania nauki w znaczeniu czynnościowym.
Nauka to działalność zajmująca się całą otaczającą nas rzeczywistością.
System nauk jest to forma uporządkowania wiedzy rozumianej w aspekcie treściowym. Podstawową jednostką podziału systemu nauk jest dyscyplina naukowa.
Przesłanki wyodrębnienia i rozwoju dyscypliny naukowej:
wyodrębniony przedmiot badań;
potrzeba społeczna i zapotrzebowanie na określone badania w danej dziedzinie;
metody badawcze przydatne dla prawidłowości procesu poznawczego w sposób zobiektywizowany;


(…)

… specyficznego połączenia różnych dyscyplin naukowych; korzysta z wielu metod badawczych, aparatury pojęciowej i dorobku wielu dyscyplin naukowych.
Związek teorii organizacji i kierowania z innymi nowymi dyscyplinami:
teoria systemów,
teoria decyzji,
cybernetyka, informatyka. kryterium - metoda uzasadniania twierdzeń: nauki formalne wywodzą twierdzenia z aksjomatów (praw uznanych za rzeczywiste bez wskazywania dowodów). Do nauk formalnych zalicza się np.: filozofię, logikę, matematykę.
nauki empiryczne oparte są na doświadczeniach, zajmują się człowiekiem i jego działalnością. Do nauk empirycznych zalicza się np.: ekonomia, socjologia, fizyka, chemia, biologia.
Teoria organizacji i kierowania ściśle związana jest z praktyką. Zajmuje się analizą i interpretacją wyników działań w praktyce. Lokuje się w sferze nauk empirycznych.
nauki podstawowe (teoretyczne) - celem nauk podstawowych jest poznanie i opisanie otaczającej rzeczywistości bez przełożenia na praktykę.
nauki stosowane zajmują się problemami praktycznymi; poszukują sposobów zastosowania praw naukowych sformułowanych na gruncie nauk podstawowych. Teoria organizacji i kierowania bardziej jest związana z naukami stosowanymi. 4
Potrzeby ludzkie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz