Organizacja i zarządzanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zarządzanie  - strona 1

Fragment notatki:

Cykl działania zorganizowanego Henry Le chatelier’a Faza I –preparacja (przygotowanie)  Etapy: 1. określenie celu, celów działania (powinno być realne i jasne)  2.  zbadanie warunków i środków niezbędnych do osiągnięcia celów (metody, harmonogramy)  3. przygotowanie  niezbędnych warunków i środków (chodzi o zaplanowanie w jaki sposób działanie będzie przebiegać , od kogo   będą potrzebne te zasoby)  Faza II –realizacja  4.  Realizacja przyjętego celu działania (zastosowanie zasobów  zgodnie z planem) Faza III –kontrola 5. kontrola uzyskanego wyniku (zwykle ex post- po działaniu aby określić  stopień realizacji celu).  Warunki-kryteria w poglądach Le Chataliera: *trzeba mieć zawsze jednak dobrze sprecyzowany cel, ścisły,  ograniczony  i  użyteczny,   *zachowywać   te  same  warunki,  zjawiska,  wtedy będziemy ,mogli  być  pewni,  że  otrzymamy zawsze takie same wyniki, *należycie przygotowywać ludzi i środki rzeczowe, *wykonywać zadania  zgodnie z przyjętym, ściśle określonym planem, kontrolować uzyskane wyniki z założonymi celami.  Grupy społeczne Grupa:  *co najmniej dwie osoby, które wchodzą ze sobą w regularne stosunki dla realizacji wspólnego celu,   *zbiór osób, który spełnia następujące warunki: ^jest na tyle nieliczny, że każda osoba ze zbioru ma bezpośredni  kontakt  z pozostałymi  osobami  ^kontakty te zachowane  są przez  dłuższy czas  ^członkowie  mają  poczucie  przynależności do grupy Grupa robocza:*grupa w której interakcje służą głównie dzieleniu się informacjami i podejmowaniu decyzji  pomagających każdemu członkowi wywiązać się z obowiązków.  Rodzaje gr. Roboczych: *formalne (zespoły pracowników) ^funkcjonalne ^zadaniowe *nieformalne (ich więzi,  mają   charakter   nieoficjalny,   spontaniczny   i   dobrowolny,   chociaż   zawsze   są   zgodne   z   jakimś   normami  społecznymi) Więź : *oficjalna (rzeczowa) *nieoficjalna (osobowa). Baza   dwóch   typów   więzi:  *wzajemnej   atrakcyjności-uczestników     łączą   wspólne   zainteresowanie,   pełnią  pozytywną   rolę   –   integrują   ludzi   z   organizacji   *wspólnoty   interesów   –nieformalne   gr.interesów   odkrywają  podobieństwo swojej sytuacji: statusu społecznego. Rodzaje gr. Interesów: *gr. Konserwatywne –nastawione głównie za obroną swoich pozycji i zwykle wyższe i  najwyższe szczeble zarządzania) *gr.  Strategiczne  – łatwość wypracowania  strategii    działania świadomie i  konsekwentnie   zamierzają   do   poprawy   do   swojej   strategii.  *gr.   Wybuchowe  –   złożone   z   pracowników 

(…)

…. zwolnienie) „wybucha” *gr.
Apatyczne – zwykle o bardzo niskim statusie, świadome swojej marginesowej roli w organizacji.
Dlaczego ludzi łączą sę w grupy nieformalne?
*przyciągnie interpersonalne np. ze względu na podobne poglądy o postawy* działania grupowe –pociąga ich
praca w zespole *cele grupowe*zaspokojanie potrzeb *korzyści instrumentalne (członkostwo może zapewnić
inne korzyści)
Zespół: *co najmniej…

się z części uporządkowanych wg. Ustalonych reguł, określających ich wzajemne relacje.
Przedsiębiorstwo jako system społeczno – techniczny: *misja *wizja *wiązka celów *drzewo celów *zadania
*kultura organizacyjna *motywacje *środki władzy *schemat organizacyjny *know-how.
System *określany jako zbiór przedmiotów lub zjawisk wzajemnie zależnych, które tworzą załość albo jako
całość działająca.
Ujęcia…
… się za pożadane lub celowe oddziaływanie na jakiś
proces, pozwalający osiągnąć zamierzony skutek
Cele sterowania :*”działanie zamierzające” – do zmiany jednego wyróżnionego stanu układu w inny stan.
Rodzaje systemów sterowania: *sterowanie w przyrodzie nieożywionej*sterowanie w systemach biologicznych
Kierowanie :*”sztuka realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi” *proces dobrowolnego lub
wymuszonego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz