Narząd krytyczny i stężenie krytyczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narząd krytyczny i stężenie krytyczne - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Narząd krytyczny i stężenie krytyczne
narząd krytyczny - Narząd, który jako pierwszy osiąga stężenie krytyczne substancji toksycznej, np. metalu, w określonych warunkach narażenia danej populacji. W narządzie tym najwcześniej występują efekty działania toksycznego. Narząd (układ, tkanka), w którym substancja toksyczna ulega kumulacji w najwyższym stopniu, nie musi być narządem krytycznym. Wrażliwość narządów może wykazywać różnice osobnicze. Narząd krytyczny zależy od rodzaju ekspozycji (ostra, przewlekła) drogi wchłaniania i gatunku.
stężenie krytyczne - Średnie stężenie substancji toksycznej w narządzie lub tkance w czasie, gdy w najbardziej wrażliwych komórkach występują odwracalne lub nieodwracalne, niepożądane lub szkodliwe zmiany; może być niższe lub wyższe niż w poszczególnych komórkach, gdyż komórki,które jako pierwsze osiągają stężenie krytyczne nie muszą być
dominującymi komórkaminarządu. Można oczekiwać także różnic stężeń
krytycznych w odniesieniu do jednostek, jak i populacji.
dawka- Ilość substancji chemicznej podana, pobrana lub wchłonięta do
organizmu określoną drogą,warunkującą brak lub wystąpienie określonych
efektów biologicznych, wyrażonych odsetkiem organizmów narażonych na
tę dawkę; zwykle jest podawana w jednostkach wagowych na masę lub
powierzchnię ciała, niekiedy dodatkowo na dobę.
Zależność dawka - odpowiedź w toksykologii
1. odpowiedź zależy od dawki
2. substancja powoduje zawsze ten sam skutek zdrowotny
3. choroba jest ograniczona tylko do osób narażonych
4. istnieje związek czasowy pomiędzy narażeniem a skutkiem
5. objawy można wytłumaczyć na podstawie aktualnej wiedzy o mechanizmie patofizjologicznym
monitoring biologiczny-systematyczny pomiar stężeń substancji toksycznych lub ich metabolitów w tkankach, wydzielinach lub wydalinach, oddzielnie lub łącznie, mający na
celu ocenę wielkości narażenia oraz ryzyka dla zdrowia, przy przyjęciu za podstawę ocenę odpowiednich danych, jak: dawka skuteczna biologicznie.
monitoring środowiskowy - pomiar stężeń czynników szkodliwych w środowisku, mający na celu ocenę wielkości narażenia oraz ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych, przy
przyjęciu za podstawę odpowiednich danych interpretacyjnych (norm środowiskowych).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz