Ekotoksykologia - podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekotoksykologia -  podstawowe pojęcia  - strona 1 Ekotoksykologia -  podstawowe pojęcia  - strona 2 Ekotoksykologia -  podstawowe pojęcia  - strona 3

Fragment notatki:

Toksykologia - nauka o szkodliwym wpływie leków, związków chemicznych i ich mieszanin na żywe organizmy
Ekotoksykologia:
jest dziedziną wiedzy badającą występujące w środowisku substancje w aspekcie ich oddziaływania na organizmy żywe w sposób długotrwały, systematyczny oraz niskich dawkach (Rejmer)
zajmuje się ochroną systemów ekologicznych przed szkodliwym działaniem syntetycznych substancji chemicznych
zajmuje się badaniem szkodliwego działania substancji chemicznych na ekosystemy (Walker)
nauka integrująca ekologiczne i toksykologiczne efekty chemicznych zanieczyszczeń z losami tych zanieczyszczeń w środowisku (przemieszczanie się, przemiany, rozkłady)
nauka polegająca na kreowaniu intelektualnego modelu świata materialnego. Technologia zajmująca się procedurami i narzędziami oraz ich ogólnym zastosowaniem w zdobywaniu lub wykorzystywaniu wiedzy. Mieszanie tych trzech pojęć może być niebezpieczne
nauka o oddziaływaniu substancji toksycznych na organizmy żywe i konsekwencje tych oddziaływań ujawniających się na poziomach organizacji wyższych niż pojedynczy organizm
dział toksykologii, który zajmuje się badaniem toksykologicznych efektów powodowanych przez naturalne lub sztuczne zanieczyszczenia u organizmów żywych: roślinnych i zwierzęcych (poza człowiekiem), lądowych lub wodnych, które składają się na biosferę; zajmuje się również interakcjami tych substancji z fizycznym środowiskiem, w którym te organizmy żyją.
Toksykologia środowiska - dział toksykologii, który zajmuje się badaniem toksycznych efektów powodowanych przez naturalne lub sztuczne zanieczyszczenia u człowieka.
Toksykologia dzieli się na:
kliniczną
sądową
środowiska naturalnego
ekotoksykologia (stosowana) - chemia, farmakologia, biochemia, genetyka, ekologia, prawo, ekonomia.
Ekotoksykologia dzieli się na:
ekosystemową - transfer zanieczyszczeń w sieciach troficznych, udział zanieczyszczeń w obiegach biochemicznych
populacyjna - wpływ zanieczyszczeń na dostosowanie , ewolucja odporności
Zachodzi wzajemna relacja między ekotoksykologią ekosystemową a populacyjną.
Dostosowanie - względny sukces reprodukcyjny osobnika w stosunku do innych osobników w populacji. Wzajemna relacja, transfer zanieczyszczeń w sieciach troficznych a wpływ zanieczyszczeń na dostosowanie: najlepsze dostosowanie posiada osobnik, który w zanieczyszczonym środowisku wyda najwięcej zdolnego do przeżycia i rozmnażania się potomstwa.
Biokoncentracja - przemieszczanie się trucizn ze środowiska do organizmów, wyrażana wskaźnikiem biokoncentracji BCF (

(…)

… chemiczna (zdolność wiązania z receptorem, podstawniki, wiązania, długość łańcucha, izomeria)
3. czynniki środowiskowe:
- ciśnienie atmosferyczne
- światło
- temperatura
- promieniowanie jonizujące
- ektotoksyny (występujące w glebie, powietrzu, żywności, atmosferze i wodzie).
Czynniki wpływające na reakcję:
Drogi wprowadzania trucizn do organizmu:
zwierzęta i człowiek:
pokarmowa
skórna
wziewna
pozajelitowa
przez jamę ciała - dospojówkowa, donosowa, domięśniowa
rośliny:
przez liście
przez korzenie
Wielkość ekspozycji trucizny:
stężenie
dawka
szybkość wchłaniania
pojedyncza substancja lub występowanie co najmniej dwóch
Oddziaływanie trucizn na organizm:
miejscowe (lokalne)
ogólne
kancerogenne (rakotwórcze); powstawanie nowotworów złośliwych
mutagenne - zmiany materiału genetycznego organizmu…
… układzie nerwowym (konwulsje, paraliż, halucynacje, bezwład ruchowy, śpiączka)
Reakcje biochemiczne organizmu człowieka i innych organizmów:
osłabienie funkcji enzymów
zmiana właściwości błony komórkowej i nośników w tej błonie
zaburzenia metabolizmu lipidów
zaburzenia oddychania
zaburzenie metabolizmu węglowodanów
zahamowanie lub zaburzenie biosyntezy białka
zaburzenia procesów, w których pośredniczą enzymy lub hormony
Każdy osobnik ma właściwy sobie zakres tolerancji względem wszystkich czynników środowiskowych. Czynniki niezbędne do życia, np. mikroelementy mają określone wartości minimalne i maksymalne w zakresie, w którym osobnik może żyć. Pozostałe czynniki, np. ksenobiotyk mogą nie przeszkadzać w niewielkich ilościach, ale stają się toksyczne powyżej pewnej wartości progowej.
Wydalanie trucizn…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz