wykład - Podstawowe pojęcia toksykologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Podstawowe pojęcia toksykologii  - strona 1 wykład - Podstawowe pojęcia toksykologii  - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe pojęcia toksykologii
Toksyczność - zdolność substancji do wywołania zaburzeń
fizjologicznych czynności organizmu i powodowania śmierci. Substancje obdarzone właściwościami toksycznymi noszą nazwę substancji
toksycznych (toksykantow) i trucizn (toksyn).
Trucizna lub toksyna - substancja organiczna lub nieorganiczna, która po dostaniu się do organizmu powoduje zaburzenia w jego
funkcjonowaniu, inne niekorzystne zmiany w organizmie lub śmierć.
Termin ten zazwyczaj odnosi się do substancji pochodzenia naturalnego.
■ Toksykant lub substancja toksyczna - substancja organiczna lub nieorganiczna, ktora po dostaniu się do organizmu powoduje zaburzenia w
jego funkcjonowaniu, inne niekorzystne zmiany w organizmie lub śmierć.
Termin ten zazwyczaj odnosi się do substancji powstających w wyniku
działalności człowieka
Ksenobiotyk - substancja chemiczna nie będąca naturalnym składnikiem żywego organizmu, ktory jest na nią narażony; definicja ta obejmuje
substancje obce dla organizmu docelowego; określa się nią większość
trucizn i łękow.
■ Bioakumulacja - zdolność organizmow do kumulowania związkow toksycznych i trujących w tkankach swego ustroju. Stężenie tych związkow w tkankach może osiągnąć wyższy poziom niż w otaczającym je środowisku.
■ Biomagnifikacja - procesy zachodzące w ekosystemie, w wyniku ktorych
następuje wzrost stężenia substancji toksycznej w organizmie,
zajmującym wyższy poziom w łańcuchu zależności troficznych (pokarmowym).
Zatrucie - to zespół objawów chorobowych wywołanych
działaniem substancji toksycznych na organizm.
■ Narażenie (ekspozycja) - jest to fizyczny kontakt
żywego organizmu z czynnikiem chemicznym, fizycznym
lub biologicznym, wyrażony stężeniem lub natężeniem i
czasem trwania.
■ Efekt - jest to każda biologiczna zmiana w organizmie,
narządzie lub tkance spowoaowana lub związana z narażeniem na substancję chemiczną.
- Dawka - jest to ilość substancji chemicznej podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu w określony sposób,
warunkując brak lub wystąpienie efektów biologicznych wyrażonych odsetkiem organizmow odpowiadających na tę
dawkę. Podawana ona jest w jednostkach wagowych na
masę lub powierzchnie ciała, niekiedy dodatkowo na dobę.
» Stężenie krytyczne - w komórce jest to stężenie, przy którym zachodzę zmiany czynnościowe komorki odwracalne
lub nieodwracalne, niepożądane lub szkodliwe.
■ Narządem krytycznym - nazywamy narząd, który jako pierwszy osiąga stężenie krytyczne substancji toksycznej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz