Myśl polityczna w latach 1848-1918

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Myśl polityczna w latach 1848-1918 - strona 1 Myśl polityczna w latach 1848-1918 - strona 2

Fragment notatki:

MYŚL POLITYCZNA W LATACH 1848-1918 Gospodarka, nauka, technika - bujnym i drapieżny rozwój gospodarki kapitalistycznej
- świat wkraczał w erę imperializmów
- wzrost demograficzny, polepszył się poziom życia (rozwój medycyny, higieny, kultury, itd.)
- gwałtowny rozwój komunikacji (telegram, telefon, kolej, samochody) i większości gałęzi gospodarki
Nacjonalizm - rozwój kapitalistyczny i związany z tym imperializm mocarstw europejskich, zmuszał te kraje do zwiększania ekspansji gospodarczej
oraz ochrony przed zagranicznymi konkurentami (protekcjonizm państwowy)
- powrót do kultu państwa jako organizacji czuwającej i aktywnie wspierającej gospodarczy interes burżuazji
- wzrastały konflikty społeczne i ustrojowe, a także polityczne
- rósł szowinizm narodowy
- główne cechy dziewiętnastowiecznego nacjonalizmu: szowinizm, mesjanizm, rasizm
Kolonializm a kwestia socjalna - istotną cechą imperializmu, na przełomie XIX i XX wieku, była intensywna polityka kolonialna (mocarstwa „dzielą się terenami
bezpaństwowymi”)
- kolonie miały istotne znaczenie, jako źródła surowców, jako rynki zbytu, jako tereny wywozu kapitałów oraz jako bazy wojskowe
- ekspansjonizm kolonialny stał się przyczyną podniesienia, w pewnym sensie, poziomu życia robotników i tym samym pozwolił (na
jakiś czas) rozładować niezadowolenie i rewolucyjne nastroje wśród proletariatu
Ruch robotniczy i kariera myśli socjalistycznej - ruch robotniczy, od połowy XIX wieku, zaczynał być liczącą się siłą polityczną („był uzbrojony w zapas teorii”)
- narastające, z różnych przyczyn, niezadowolenia mas proletariackich zaowocowało powstaniem w 1864 roku Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robotników (I Międzynarodówka) - koordynatora ruchu robotniczego
- w ostatnich dekadach XIX wieku, za sprawą rozwoju przemysłu i wzrostu liczebności robotników, ruch robotniczy zyskał na sile i
znaczeniu
- zaczynała wzrastać samoświadomość wiodącej roli klasy robotniczej (pociągało to istotne skutki - strajki)
- u schyłku wieku zaczęły pojawiać się partie robotnicze i to w całej Europie i USA
- dużą rolę dla idei ruchu odgrywały związki zawodowe, zrzeszające dużą liczbę robotników
- w hasła socjalistyczne wpisywano rozmaite treści, to prowadziło do wewnętrznych sprzeczności i konfliktów ideowych (reformizm,
anarchizm)
Systematyka doktryn - przełom wieków XIX i XX przyniósł ogromne ożywienie dyskusji politycznej (przyczyna tkwiła w rozwoju techniki, nauki, w ogólnym
wzroście alfabetyzmu wśród społeczeństwa, itp.)


(…)

… alfabetyzmu wśród społeczeństwa, itp.)
- feudalizm i jego hasła odeszły już w zapomnienie
- w stan kryzysu weszły dawne ujęcia prawno-naturalne
- na znaczeniu tracił socjalizm utopijny
- coraz częściej myśliciele tej doby zastanawiali się jaka jest alternatywa: kapitalizm czy socjalizm
- głównymi wątkami doktrynalnymi i zarazem zasadniczymi tendencjami polityczno-społecznymi tej epoki stały się:
- dbałość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz