Mydła - sole wyższych kwasów karboksylowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4837
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mydła - sole wyższych kwasów karboksylowych - strona 1

Fragment notatki:

Jednostronicowa notatka z chemii, której tematem są mydła - sole wyższych kwasów karboksylowych. W treści notatki, detergenty, grupa funkcyjna, OH, COOH, właściwości fizyczne tłuszczów, hydroliza zasadowa, podział węglowodanów, metanowy, etanowy, metanol, właściwości fizyczne tłuszczów, zmydlanie, trawienie, hydroliza enzymatyczna, monosacharydy, disacharydy, polisacharydy, gliceryna i kwasy tłuszczowe, rozpuszczalniki organiczne i inne.

Mydła - to sole wyższych kwasów karboksylowych. Mydła otrzymuje się przez reakcję wyższych kwasów k. Z mocnymi zasadami, a na skalę przemysłową przez reakcję tłuszczów z mocnymi zasadami. Mydła z 1 grupy są łatwo rozpuszczalne, a pozostałe są nierozpuszczalne. Woda twarda - zawiera kationy. Powoduje osadzanie kamienia oraz zanik rozpuszczalności mydeł. Detergenty - to substancje całkowicie syntetyczne powodujące wzrost właściwości czyszczących wody. Estry - to związki powstałe przez połączenie alkoholi i kwasów karboksylowych. Większość estrów nie rozpuszcza się w wodzie, za to dobrze w alkoholach i w innych rozpuszczalnikach organicznych, są nietrwałe i łatwo rozpadają się do tego z czego powstały. Większość estrów ma zapach owoców i kwiatów. Reakcja powstawania estrów to ESTRYFIKACJA Grupa Funkcyjna - to atom, lub grupa atomów, decydująca o właściwościach chemicznych zw. Organicznego. OH- alkohole, COOH- kwasy, C||0-O-Estry. Tłuszcze - są to estry gliceryny i wyższych kwasów karboksylowych. Właściwości fizyczne tłuszczów - mają małą gęstość, są lżejsze od wody, rozpuszczają się w benzynach, aceton, benzen, toluen, ksylen. Tłuszcze rozpuszczają niektóre związki biologicznie czynne. Witamina A, D, E, K. Właściwości chemiczne tłuszczów - tłuszcze są mało aktywne chemicznie i ulegają następującym reakcją: Hydroliza enzymatyczna(trawienie) - polega na reakcji tłuszczów z wodą, pod wpływem enzymów i w wyniku tej reakcji powstaje gliceryna i kwasy tłuszczowe. Hydroliza zasadowa(zmydlanie) - polega na reakcji tłuszczów z mocnymi zasadami i produktami tej reakcji jest mydło i gliceryna. Podział węglowodanów: Monosacharydy(cukry proste), Disacharydy(dwu cukry), Polisacharydy(wielocukry).
ROH + Me → H2 + ROMe ; ROH + MeOH → H2O + ROMe ; ROH + MeO → H2O + ROMe ; ROH + HR` → H2O + RR`. Kwasy: RCOOH +Me → H2 + RCOOMe ; RCOOH + MeOH → H2O + RCOOMe ; RCOOH + MeO → H2O + RCOOMe. Estry: RCOOH + ROH → H2O + RCOOR`; R-C-OH + R`OH → H2O + R-C||O-O-R`. Metanol: CH3OH. Kw. Metanowy: HCOOH. Etanowy: CH3COOH.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz