Model S.M.A.R.T. - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model S.M.A.R.T. - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Według modelu S.M.A.R.T. cel powinien być: S - specyficzny, szczegółowy/prosty (ang. Specific/ Simple) - konkretny, jednoznacznie określony, krótko i bez żadnych „ale" określający to, co ma się zdarzyć (a nie to, co ma się nie zdarzyć! - chodzi więc o sformułowania pozytywne, a nie przez negację). M - mierzalny (ang. Measurable) - tak by można było stwierdzić, czy cel faktycznie został osiągnięty; umożliwiający rozpoznanie jego osiągnięcia przez odwołanie do konkretnych wskaźników (obserwowalnych, mierzalnych, odczuwalnych); sprawdzalny. A - akceptowalny/atrakcyjny (ang. Acceptable/ Attractive) - opisujący czego się chce i/lub jest do przyjęcia (a nie tego co jest wymuszane); warty zrealizowania z punktu widzenia stawiających go, motywujący ich. R - realistyczny (ang. Realistic/ Relevant) - realny do osiągnięcia; dotyczący tego co możliwe do zmiany (a nie dotyczący rzeczy całkowicie niezależnych od osób tworzących cel). T - terminowy (ang. Timed/ Time lined/ Timely definied) - określony w czasie, z konkretnym terminem osiągnięcia (a nie „kiedyś"). W - wartościowe to znaczy przynosić wymierne korzyści A - ambitne, powinny stanowić wyzwanie R - realne, czyli możliwe do wykonania posiadanymi zasobami T - terminowe, ich realizacja musi być oznaczona w czasie O - określone ilościowo, czyli wymierne, możliwe do zmierzenia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz