Misja, plan, cel

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2212
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Misja, plan, cel - strona 1 Misja, plan, cel - strona 2

Fragment notatki:


Misja, plan i cel Dobrze sformułowany cel   Cechy dobrze sformułowanego celu Jedyny - jasny i zrozumiały
Ścisły - powinien ukazywać, do czego dążymy
Ograniczony - ponieważ środki zawsze są ograniczone
Użyteczny
Mierzalny
Weryfikowalny
Hierarchicznie zgodny
  Cechy SMART Specific - Specyficzny
Measurable - Mierzalny
Agreed-upon - Aprobowany
Realistic - Realistyczny
Time-related - Terminowy (ograniczony w czasie)
  Cechy WARTO Wartościowy
Ambitny
Realistyczny
Terminowy
Obiektywny
  Rodzaje celów Cele
Horyzont czasowy
Stopień szczegółowości
Formułowane na szczeblach hierarchicznych:
Strategiczne
Długi
Niski
Wyższych
Taktyczne
Średni
Średni
Średnich
Operacyjne
Krótki
Wysoki
Niższych  
Horyzont czasowy to dla małych firm:
Strategiczne cele - 3-5 lat
Taktyczne - 1-3 lat
Operacyjne - do roku
Dla większych firm cele strategiczne mogą mieć dłuższy horyzont, rzędu 10-15 lat.
    Lista sprawdzająca kompletność planu Co?
Cele
Charakterystyka ograniczenia koszty/cena
Gdzie?
Lokalizacja
Np. dział sprzedaży
Kiedy?
Upływ czasu
Data rozpoczęcia, momenty kontrolne, data zakończenia
Jak?
Plany operacyjne
Metody, procedury
Kto?
Odpowiedzialność
Uprawnienia, kontrola, wyznaczanie zadań
 
  Cykl organizacyjny Le Chatelier'a Wybór celu, jaki chcemy osiągnąć
Zbadanie środków i warunków niezbędnych do osiągnięcia celu
Przygotowanie warunków i środków
Wykonanie, stosownie do powziętego planu
Kontrola otrzymanych wyników
  Zarządzanie - proces uzyskiwania, rozmieszczania i stosowania wielu różnorodnych istotnych zasobów dla osiągania celów organizacji.
  Zarządzanie (kierowanie) - proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów organizacji do osiągania celu
  Funkcje zarządzania w wąskim ujęciu (wg Fayola) Przewidywanie (planowanie)
Organizowanie
Rozkazywanie
Koordynowanie
kontrolowanie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz