Mierzenie i organizacja pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mierzenie i organizacja pracy - strona 1

Fragment notatki:

3 strony notatek na temat mierzenia i organizacji pracy. Tematy, poruszane w owej notatce, to między innymi:
mierzenie pracy, wydajność pracy, czynniki determinujące poziom wydajności pracy, badanie organizacji pracy, programowanie organizacji pracy, dokumentacja techniczna inwestycji, założenia realizacyjne.

Mierzenie pracy okresla się przez zestaw wskaznikow:-szybkosc pracy-mierzy się ja w jedn czasowych lub terminach przy pomocy wskaznikow szybkosci pracy St=Trz/Tp
-wydajnosc pracy-liczla jednostek produkcji charakterystycznych dla niej,wykonywanych przez zespol ludzi lub maszyne w jedn czasu
W=Q/T (Q-l.jedn,T-czas trwania produkcji)
-pracochlonnosc-laczny naklad pracy wydatkowany na jedn produkcji przez zespol lub maszyne Np.=T+To+Tp+Ta
-norma czasu-wielkosc okreslajaca czas potrzebny do wykonania jedn produkcji przez brygade robotnikow Nc=Np./m (m-l.osob)
-wydolnosc pracy-potencjalna wydajnosc zespolu lub maszyny
-intensywnosc pracy-stopien wkldau energii wydatkowanej na wykonanie konkretnej pracy w okreslonym miejscu [kWh]
-produktywnosc pracy-stopien wykorzystania czasu przeznaczonego na prace,mierzy się stosunkiem czasu rzeczyw / planowanego
-jakosc pracy-ocena jakosci otrzymanych wyrobow,przez:-porownanie wyrobow z wzorcem,stwierdzenia zgodnosci cech wyrobow z warunkami tech.odbioru
-sprawnosc - oceniana wykorzystaniem wszystkich możliwosci wykonania zadan w konkretnych warunkach ,mierzy się to wspolczynnikiem sprawnosci pracy -skutecznosc- okresla stopien zblizania się rzeczywistosci do zalozonych celow
efektywnosc-efekt rzeczyw / bazowy.
Wydajnosc pracy można mierzyc metodami:
-statystycznymi,ekonomicznymi,badania fizjologii pracy,metody techniczno badawcze.
Czynniki najbardziej determinujace poziom wydajnosci pracy-warunki naturalne,poziom postepu techniki,rodzaj stosowanej technologii w procesie produkcji,stosowany syst org,czynnik ludzki czyli zdolnosc ludzi ,umiejetnosci i chec do pracy.
Najbardziej newralgicznym pktem sa warunki organizacyjne : -systemy zarzadzania,metody kirowania,stopien harmonizacji struktury procesu produkcyjnego,sposoby podzialu pracy w grupie roboczej i przedsiebirstwie,formy stosunkow kooperacji,sposoby bodzcowego oddzialywania na pracownikow .
Miernikami czastkowymi okreslajacymi wplyw czynnkiow organizacyjnych mogą być :-zmniejszajacy się udzial materialow w procesie produkcji,rosnacy wskaznik wykorzystania czasu roboczego,czasu pracy maszyn,dostosowanie liczby i kwalifikacji ludzi do srodkow produkcji w procesie wytw. ,racjonalne rozmieszczenie pracownikow w przedsiebiorstwie,dostosowanie ilosci i struktury produkcjii do potrzeb rynku.
Badanie organizacji pracy
1wybor przedmiotu badania,2badanie faktycznego stanu istniejacego,3co,4gdzie,5jak,6kiedy,7kto,8analiza dlaczego,9,laczenie,10zmiana kolejnosci,11zmiana miejsca,12zmiana osoby,13eliminacja,14optymalizacja usprawnienia,15realizacja przedsiewziecia ,17kontrola otrzymanych wynikow
rejestracja stanu faktycznego -obserwacja bezposrednia,ciagla lub wyrywkowa,obserwacja.filmowa,analize dok tech i ekono,badan specjalist.z zakresu ergonomii,psychologii i fizjologii

(…)

… się na koncepcje wstepna i programowo-przestrzenna,3biznes plan-studium oplacalnosci przedsiewziecia,4projekt pdst(wstepny)sklada się z :-projektu budowlanego,-projektu technologicznego,-projektow branzowych(instalacje),-zbiorczego zestawienia kosztow,-zalozen realizacji,-harmonogramu realizacji i finansowania,-opinii i uzgodnien projektu,5projekt wykonawczy(techniczny)z kosztorysami wykonanymi w elementach dostosowanych
do potzreb budowy,6dokumentacja budowy-tworzy się na placu budowy-dziennik budowy,ksiegiobmiarow,protokolykoniecznosci i odstepstw od dokumentacji,atesty i protokoly prob kontrolnych ,7 dokumentacja powykonawcza -protokol zdawczo odbiorczy,dokumentacja powykonawcza,zbior protokolow dot poszczegolnych elementow(straz,bhp,sanepid) ,8dokumentacja eksploatacyjna .9wniosek o wydanie decyzji o war zab i zag terenu ,10decyzja o w z i z t 11,projekt budowlany ,12uzgodnienia proj bud(ze strazakami,bhp,ochrona srodowiska)
13decyzje o pozwoleniu na budowe i zatwierdzenie proj bud ,14wymog realizacji zgodnej z proj ,protokoly badan i sprawdzen,geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ,15pozwolenia na uzytkowanie,jeśli taki warunek postawiono w pozwoleniu na budowe
PRAWO WYMAGA od projektu bud :-projekt zagospodarowania dzialki i terenu,-projekt architektoniczno bud budowy obiektu ,-stosownie do potrzeb oswiadczenia wlasciwych jednostek org.,stosownie do potrzeb wyniki badan geologiczno inzynierskich i geotechniczne warunki zabudowy
Zalozenia realizacyjne skladaja się z :
Czesci opisowej i graficznej
Czesc opisowa zawiera:-1charakterystykja dysponowanego placu budowy,w tym:wielkosc,warunki,dostepnosc…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz