Metody zarządzania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody zarządzania-opracowanie - strona 1 Metody zarządzania-opracowanie - strona 2 Metody zarządzania-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Metody zarządzania
Są to zespoły czynności i środków zalecane przez naukę i stosowane przez zarzucających dla podnoszenia skuteczności zarządzania z punktu widzenia realizacji jego celów i funkcji.
Tworzy się je przez dobór właściwych metod planistycznych, organizacyjnych, motywacyjnych i kontrolnych, tak aby stanowiły komplementarną całość oraz sposobów komunikowania się ludzi w przedsiębiorstwie zapewniających właściwe pełnienie ról zawodowych, percepcje sytuacji pracy, harmonijną współpracę.
Teoria i praktyka wypracowały wiele takich metod, które dotyczą zarządzania traktowanego ogólnie i problemowo.
Wyróżnia się następujące metody zarządzania:
- przez konflikty - polega na oddziaływaniu na członków organizacji wszelkimi środkami przeciwdziałającymi niskiej aktywności, apatii, marazmowi, w celu wywołania inicjatywy i wyzwolenia twórczego procesu rozwiązania problemów,
- przez cele - polega na wspólnym opracowywaniu przez przełożonych i podwładnych zadań oraz przydzielaniu odpowiedzialności indywidualnej za osiągnięcie zakładanych wyników,
- przez delegowanie - nadanie pełnomocnictwa i przyjęcia związanej z tym odpowiedzialności w celu odciążenia przełożonego i wzmocnienia motywacji podwładnych,
- przez motywację - polega na ukierunkowywaniu zachowań podwładnych na zaspokajanie potrzeb oraz pobudzanie do działania dzięki szanowaniu okoliczności umożliwiających rozwijanie zainteresowań, zamiłowań,
- przez partycypację - polega na włączaniu pracowników do udziału w zarządzaniu organizacją, a przede wszystkim ustalania celów, podejmowania decyzji,
- przez inspirację - polega na wyzwalaniu w podwładnych inicjatywy w kierunku pożądanym przez przełożonego,
- przez wyniki - sprowadza się do egzekwowania efektów pracy i oceny podwładnych wg uzyskanych rezultatów,
- przez system - sprowadza się do racjonalnego zorganizowania i usystematyzowania procesów funkcjonowania organizacji i komputerowego jego wspomagania.
Zarządzanie przez konflikty - polega na możliwie wczesnym wykrywaniu potencjalnych źródeł sporu i niepowodzeń, aby podejmować odpowiednie środki zaradcze. Zadaniem kierowników jest zapanowanie nad konfliktem w sensie sterowania nimi w celu wykorzystania ich dla dobra organizacji. System konfliktów objawia się przede wszystkim niedowierzaniem, niechęcią, brakiem dobrej woli stron konfliktu, tendencję do rywalizacji.
Rodzaje konfliktów:
- wew. Danej osoby - introwertyczny,
- między grupami,
- między jednostką a trupą,
- między pojedynczymi osobami,
- między organizacjami.


(…)

…,
- między grupami,
- między jednostką a trupą,
- między pojedynczymi osobami,
- między organizacjami.
Zarządzanie konfliktem obejmuje:
Stwierdzenie niskiej efektywności działań organizacji
Rozważenie wariantów wywołania konfliktu
Pobudzenie konfliktu, czyli jego świadome i celowe wywołanie
Kontrola rozwoju konfliktu
Partycypacyjna ocena przebiegu skutków konfliktu
Wyciszenie konfliktu wg przyjętych metod…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz