Marketing partnerski, lojalność - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing partnerski, lojalność - wykład - strona 1 Marketing partnerski, lojalność - wykład - strona 2 Marketing partnerski, lojalność - wykład - strona 3

Fragment notatki:

MARKETING PARTNERSKI- geneza powstania koncepcji
TRENDY RYNKOWE:
* malejąca skuteczność marketingu masowego,
* dążenie do indywidualizacji oferty w stosunku do precyzyjnie określonych segmentów lub
też indywidualnych nabywców
* zacieranie się granicy między firmami oferującymi tylko produkt materialny, a tymi
świadczącymi tylko usługi
* przeniesienie punktu ciężkości z pojedynczych transakcji na zapewnienie wysokiej jakości i
kompleksowości obsługi klientów w długim okresie
* akcentowanie roli zarządzania procesami tworzenia wartości dodanej po stronie
przedsiębiorstwa / klienta jako klucza do zapewniania rozwoju firmy
DLACZEGO MARKETING PARTNERSKI JEST SKUTECZNY?
Satysfakcja prowadzi do lojalności:
Nikt kto nie jest zadowolony z oferty nie będzie z niej korzystał w przyszłości, z wyjątkiem:
* lojalności wymuszonej (monopol),
* wysokich barier wyjścia vs postrzeganie oferty
* niskiej wartości relacji
* poligamicznych zachowań nabywczych.
Lojalność prowadzi do rentowności:
* utrzymanie lojalności stałego klienta jest do 5 do 7 razy tańsze niż zdobycie nowego:
- mniejsze koszty: tzw. superbrzemienne – rosnące szybciej niż wolumen sprzedaży: koszty
marketingu (reklama masowa), sprzedaży (akwizycja), dystrybucji (przewidywalność
cykliczność zakupu produktu/usługi) i administracji (stabilność i produktywność zespołu)
- większe zyski: mniej dokładne rozpoznanie rynku przez klientów, zmniejszenie znaczenia
czynnika ceny, wzajemne „dopasowanie”, lepsze możliwości up-/cross-sellingu.
* najskuteczniejszą reklamą jest „szeptana reklama”, której autorami są zadowoleni klienci:
- mniejsze koszty: kosztem jest „po prostu” sprawność działania
- większa efektywność: przekaz wiarygodny, bezpośredni, szczegółowy, zagwarantowana
uwaga odbiorcy,
* niezadowolony klient opowiada od 8 do 10 osobom o swoich wrażeniach („czarny PR
działanie odwrotnie proporcjonalne do reklamy szeptanej).
Wyjątek, gdy lojalność ≠ rentowność:
* lojalność nierentownego klienta (niska marża transakcji, duże koszty opieki after-sales,
klient nie opiniotwórczy).
Cykl wymiany klientów przez przedsiębiorstwa stosujące transakcyjny model prowadzenia
biznesu.
Egzamin- Marketing- Bartosz Deszczyński
1
DRABINA LOJALNOŚCI
ZARZĄDZANIE PORTFELEM NABYWCÓW 
Egzamin- Marketing- Bartosz Deszczyński
2
PŁASZCZYZNY BUDOWANIA ZWIĄZKÓW Z KLIENTAMI (interakcje: klient-przedsiębiorstwo)
Egzamin- Marketing- Bartosz Deszczyński
3
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz