Marketing - marketing (sem III)

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing - marketing (sem III) - strona 1 Marketing - marketing (sem III) - strona 2 Marketing - marketing (sem III) - strona 3

Fragment notatki:

Konsekwencją segmentacji rynku i dopasowania oferty do potrzeb, oczekiwań określonych grup odbiorców jest pozycjonowanie lub plasowanie produktu na rynku
Pozycjonowanie to działanie związane z takim sposobem zaprezentowanie produktu, dzięki któremu zajmuje on wyróżniające miejsce w świadomości klientów, tworzących określony rynek docelowy (wówczas następuje przypisanie produktu do określonej jego kategorii). Polega na wykreowaniu odpowiedniego wizerunku produktu, który skłoni klienta do jego zakupu.
Pozycjonowanie oferty przy pomocy map percepcyjnych
Metoda ta polega na określeniu pozycji rynkowej produktów na podstawie opinii nabywców o tych produktach. Szacunkowe wartości opinii są nanoszone na odpowiednio opisany przestrzenny układ osi współrzędnych, Poszczególne osie mogą reprezentować wybrane cechy produktu, jego możliwe zastosowania, oczekiwania z nim związane itp. W analizowanym układzie współrzędnych zaznacza się pozycje różnych produktów konkurencyjnych. Jest to sposób na identyfikację niszy/luki rynkowej.
Mapy percepcji można wykorzystać nie tylko dla potrzeb projektowania nowych produktów, ale do ich doskonalenia, zmiany polityki cenowej, modyfikacji promocji, zastosowania nowych form dystrybucji.
Segmentacja klientów - użytkownicy Nokii zostali podzieleni na 4 grupy: 1)profesjonalnych pionierów, 2) selektywnych pionierów, 3) użytkowników praktycznych, 4) młodzież lubiącą zabawę. Telefony dla młodzieży muszą zapewniać rozrywkę, dla użytkowników praktycznych najważniejsza jest komunikacja, a pionierzy oczekują wszystkiego co najnowsze. Nokia stara się przewidzieć co może interesować każdą grupę za 2-3 lata. Firma współpracuje z paryską firmą w zakresie wzornictwa, kolorów i materiałów, które mogą być modne w przyszłości.
System informacji marketingowej - obejmuje ludzi, wyposażenie oraz procedury zbierania, segregowani dystrybucji aktualnych, wiarygodnych informacji, niezbędnych w procesie podejmowania decyzji marketingowych.
Składa się z podsystemów:
- wewnętrznych sprawozdań firmy
- obserwacji otoczenia
- informacji rządowej
- badań marketingowych
- wspomagania decyzji marketingowych.
(wykorzystanie oprogramowania, komputerów, Internetu, technologii mobilnej)
System wew. Sprawozdań w firmie - zawiera informacje o wielkości zamówień, sprzedaży, zapasach, cenach, należnościach, płatnościach a także zamówienia, raporty ze sprzedaży, dane o wydatkach marketingowych, poziomie zapasów, dokumenty przewozowe, sprawozdania z wykonanych planów, wyniki badań marketingowych i inne.
System obserwacji otoczenia - badanie zmian w otoczeniu w zakresie działalności konkurencji, technologii, warunków ekonomicznych, polityki państwa itd.


(…)

… oraz katalogi z targów/wystaw.
- opracowania centralnych urzędów administracji państwowej - opracowania firm zajmujących się badaniami rynku np. CBOS, OBOP, Demoskop, Pentor, itp.
- monografie rynków produktów lub branżowych, zamieszczane w takich tytułach jak: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Bankowa”, „Rynki Zagraniczne”, „Handel Wewnętrzny”, „Businessman”, „Biuletyn PAP”, „Boss”, „Cash”.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz