Liberalizm - Constant

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Liberalizm - Constant - strona 1 Liberalizm - Constant - strona 2 Liberalizm - Constant - strona 3

Fragment notatki:

M. Zmierczak. Notatka składa się z 4 stron.
LIBERALIZM B. Constant Ówczesna władza to władza negatywna. Wolność od ingerencji państwa.
-Istnieje obszar istotny, w który władza nie może ingerować
-Uważał, że jest granica takiej wolności- wolność drugiego człowieka. Dla ówczesnych mniej ważnie jest branie udziału w życiu politycznym, bardziej istotne jest posiadanie owej wolności negatywnej. Do jej zakresu zaliczał
a) wolność osoby- zakaz aresztowania bez podstawy
b)wolność własności
c)wolność sumienia
d) prawo do prywatności
e)wolność ekonomiczna
Na tym tle stworzył inną idee suwerenności narodu- jest ona fundamentalna dla społeczeństwa, nie oznacza to jednak, że jest nieograniczona. Żadna klasa nie może narzucić swej woli innym, całe społeczeństwo nie może narzucić woli jednostce. Część ludzkiej egzystencji znajduje się poza władzą. Twierdził, że niedopuszczalne jest zatracenie własności prywatnej- nawet w przypadku gdy całe społeczeństwo to przegłosuje.
Podział władzy:
a)reprezentacyjna trwała
b)reprezentacyjna opinii
c)wykonawcza(dwuizbowa)
d)sądowa
e)królewska(neutrala, brak wielu uprawnień, pozycja arbitra do sporów, dziedziczna)
f)manipulacyjna(lokalna, samorządowa).
J.S Mill Twierdził, że nie wszystko da się sprowadzić do samej przyjemności. Istnieją przyjemności egoistyczne, oraz z działania na rzecz jednostek innych. Stwierdza, że dopuszczalne jest poświęcenie własnego dobra dla innych ale nie dobra dla idei samego poświęcenia.
Wolność :myśli, uczuć, gustów, swoboda działania(pod warunkiem poniesienia konsekwencji), swoboda do zrzeszania się(pod warunkiem że nie przynosi to szkody innym).
Żadne społeczeństwo nie jest całkowicie wolne, jeśli nie przestrzega tych reguł. Wierzył w postęp, czyli że ludzkość się doskonali. Pojęcie "nie szkodzenia innym" jest u Milla dość subtelne- np. wolność słowa- wolno wygłaszać przemówienia które nie pociągają skutków i takie które nie szkodzą. Jednak podkreślał wartość debaty jako rozwijającej-wolność słowa wznosi ludzkość na wyższy poziom.
Zgadza się z Marksem że istnieją kapitaliści i proletariat. Uważał że masy sprzyjają przeciętności, należy wspierać indywidualność jednostki.
Rząd powinien być reprezentatywny- czyli reprezentujący wszystkie klasy- demokracja z uwzględnieniem mniejszości. Z tym wiązał się projekt prawa wyborczego- nie uwzględniał analfabetów, bankrutów.
Humboldt zwolennik monarchii(jednak nie absolutyzm- parlament doradza królowi)
zniesienie poddaństwa chłopów
sprzeciwiał się rozrostowi biurokracji która zainteresowana była swoim dobrem a nie obywateli


(…)

…) i przez to tworzenie historii
dopuszczał działania ograniczające wystąpienia antypaństwowe(racja stanu).
Alexis Tocqueville
przekonany o wybitnej roli w historii arystokracji.
arystokracja wniosła najwięcej do życia zbiorowego: tworzyła władzę, mecenasi sztuki i nauki, dawali wsparcie religii, wyznaczali normy moralności, tworzyli prawo, wzorzec rodziny, strażniczka porządku społecznego oraz swobód
był zainteresowany…
… tego co boskie i tego co cesarskie
państwo, życie społeczne i Kościół dążą do tej samej prawdy tylko innymi drogami
wolność została dana nam od Boga- więc liberalizm nie może istnieć bez chrześcijaństwa
Kościół przez wieki zabiegał o wolność jednostki
najlepszy ustrój to średniowieczny system stanowy a najniebezpieczniejszy dla Kościoła i państwa- absolutyzm(choć sprzeciwiał się absolutyzmowi papieskiemu…
…).Najdynamiczniejszym i najlepszym jego regulatorem jest rynek
podkreślał istnienie praw ekonomicznych niezależnie od rządu
nie uznawał sprawiedliwości społecznej, a jedynie sprawiedliwość jednostki. Rynek jest bezosobowy więc im nie podlega
twierdził że nie posiadamy mierników mogących jednoznacznie zmierzyć ludzką pracę
opowiadał się za wolnością słowa, podziałem władzy (klasyczny liberał)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz