Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

note /search

Podstawy prawa - wykłady - Prawa podmiotowe

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3864

1. Prawo - termin wieloznaczny; normy, reguły postępowania wydawane przez państwo w odpowiednim trybie, ich wykonanie zabezpieczone jest przez państwo oraz przymus ich wykonania. Normy obyczajowe, moralne nie mają sankcji, nie są zabezpieczone przez prawo. Prawo reguluje zachowanie zewnętrzne, u...

Technologia informacyjna w ekonomii - prezentacja

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Technologia Informacyjna w Ekonomii
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3822

Prezentacja zawiera 23 slajdy i porusza takie zagadnienia jak: ogólny zarys pojęcia technologii informacyjnej w ekonomii, definicja księgowości, rola komputera w „robocie papierkowej”, kierunki wykorzystania komputerów w rachunkow...

Schemat zajęć z dziećmi mającymi problemy w matematyce

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Pedagogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1316

Schemat zajęć z dziećmi mającymi problemy w matematyce - klasa IV. Część I [ Organizacyjno-mobilizująca] Dziecko zapoznaje się z zakresem przedstawionego materiału i przedstawia z jakimi zagadnieniami ma największe problemy. [ załącznik 1 ; kartka papieru z zakresem materiału ]. Po ustaleniu zakre...

Makroekonomia - Cykl koniunkturalny

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 5488

MAKROEKONOMIA OPRACOWANIE CZĘŚCI ZAGADNIEŃ Faza ożywienia i rozkwitu w cyklu koniunkturalnym wg Kaleckiego. Faza ożywienia - najsilniejsi przedsiębiorcy, którzy przetrwali kryzys, dokonują stopniowo renowacji swojego kapitału (wycofują stare urządzenia i zgłaszają popyt na nowe, co powoduje ...

Samorzad terytorialny

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3493

"Zadania samorządu miasta stołecznego Warszawy: - zadania i kompetencje organów gminy i powiatu - zadania zlecone związane ze stolicą - zapewnienie warunków do funkcjonowania w mieście naczelnych centralnych organów państwa, obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych ...

Finanse publiczne - ustawa

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1869

ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,...

Prawo pracy - Stosunek pracy

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1638

Ogólnie o prawie pracy Przedmiot prawa pracy – oznacza, że prawo zajmuje się świadczeniem pracy podporządkowanej za wynagrodzeniem. Praca podporządkowana – pracownik podejmując pracę zobowiązuje się do jej świadczenie pod kierownictwem przełożonego. Zakres czynności – nie wynika z przepisów prawa...

Socjologia - normy grupowe

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2450

zespół pracowniczy i grupa pracownicza 2009-11-17 ZESPÓŁ PRACOWNICZY - STRUKTURA ¢ ¢ ZACHOWANIA LUDZKIE W ORGANIZACJI ZESPÓŁ PRACOWNICZY Grupa i pojęcie grupy społecznej / zawodowej Role zespołowe, ¢ Struktura grupy ¢ Lider i przywództwo ¢ Style kierowania ¢ Procesy społeczne w organizacji (facy...

Socjologia - praca zespołowa

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2912

zespół pracowniczy Praca zespołowa i kierowanie zespołem Notatki z zajęć ZARZĄDZANIE KADRAMI GWSH - Katowice Istota i znaczenie pracy zespołowej Formy zespołowego działania Tworzenie i organizacja zespołu Typy zachowań w zespole...

Postepowanie administracyjne

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2814

Postępowanie administracyjne - organ adm. publ. (rządowe, samorządowe) – strona postępowania Postępowanie sądowo-administracyjne - organ adm. publ. – skarżący PA PS-A postępowanie władcze równorzędność stron podporządkowanie organowi adm. badanie legalności rozstrzygnięć publ.Sądownictwo adm. zos...