Krzysztof Buk

Test cz.2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Buk
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

Test - cz. II 1. Rezerwami obowiązkowymi są: a) aktywa, które NBP zobowiązany jest utrzymywać na rzecz Skarbu Państwa, b) aktywa Skarbu Państwa ulokowane w NBP, c) aktywa, które banki komercyjne zobowiązane są utrzymywać w NBP. 2. Zezwolenie na utworzenie banku wydaje: a) Rada Polityki Pienięż...

Budżet UE - Budżet Ogólny UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Buk
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

III. Budżet Unii Europejskiej. 1. Budżet Unii Europejskiej. = Budżet Ogólny UE (geneza) - powstał w 1965r., w wyniku długotrwałych procesów integracyjnych z budżetów trzech wspólnot: budżetów EWWiS, budżetu EWG, budżetów Euratom....

Czynności bankowe zastrzeżone

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Buk
 • Prawo finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

CZYNNOŚCI BANKOWE ZASTRZEŻONE: RACHUNEK BANKOWE, KREDYT, GWARANCJA KREDYT BANKOWY: Jest czynnością główną, zastrzeżoną, ale jest możliwość ich wykonywania przez parabanki. Jest uregulowana w art. 69: jest to czynność dwustronna (kredytobiorca i kredytodawca). Jest to czynność jednostronnie odpłatn...

Funkcje banku centralnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Buk
 • Prawo finansowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Funkcje banku centralnego: Funkcja emisyjna: w drodze rozporządzenia (wielkość itd.)podstawowa funkcja banku centralnego, kiedyś to był przywilej wydawany przez króla Bank państwa: NBP jest bakiem państwa co oznacza że prowadzi rachunek budżetu Państwa, w bardzo ograniczonym zakresie, również dzia...

Międzynarodowe prawo podatkowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Buk
 • Prawo finansowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 854

IX. Międzynarodowe prawo podatkowe. 1. Nieograniczony obowiązek podatkowy - opiera się na zasadzie rezydencji (tj. miejsca zamieszkania). Opodatkowaniu podatkiem dochodowym w danym państwie podlegają wszelkie dochody uzyskiwane przez o...

Prawo walutowe i prawo dewizowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Buk
 • Prawo finansowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1435

PRAWO WALUTOWE I PRAWO DEWIZOWE To ogół tych norm które dotyczą pieniądza własnego (walutowe), dewizowe prawo to prawo dot wszystkiego innego niż złotówka, czyli dewiz. Dot możliwości posiadania dewiz, handlowania nimi. Regulacje dewizowe s...

Test1 A i B

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Buk
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Test A 1. Narodowy Bank Polski to: a. Bank Centralny RP 2. W polskim podatku dochodowym od osób fizycznych występują stawki: a. progresywne 3. Indywidualna podstawa opodatkowania to: b. moralność podatkowa 4. Przez zawarcie umowy rachunku bankowego, bank zobowiązuje się do: d. przechowywani...

Zamówienia publiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Buk
 • Prawo finansowe
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1764

XI. Zamówienia publiczne. 1. Źródła prawa: - prawo zamówień publicznych. - akty wykonawcze. - ustawa o finansach publicznych. - kodeks cywilny. - kodeks postępowania cywilnego. - inne akty prawne. 2. Cele regulacji pra...