Konsekwencje wielowymiarowości władzy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsekwencje wielowymiarowości władzy-opracowanie - strona 1 Konsekwencje wielowymiarowości władzy-opracowanie - strona 2 Konsekwencje wielowymiarowości władzy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Konsekwencje wielowymiarowości władzy. Władza jest wielowymiarowa, bo jeden czynnik nie jest wystarczający aby ustalić kryteria zgody na władzę. Jest wiele płaszczyzn oglądu władzy. Nie wystarczy stwierdzić, że władza została legalnie wybrana. Jeżeli na władzę patrzymy tak jak to zrobił Weber to widzimy tylko jeden element, a mianowicie zastanawiamy się na tym w jaki sposób podmiot doszedł do władzy czy była to taka droga czy inna, co jest źródłem tego, że ma ona władzę. To może być urodzenie - tradycja, wybory - model racjonalny. To może być szczególna cecha np. bohaterstwo na wojnie, patriotyzm itd. - i to jest cecha tego modelu charyzmatycznego. Ale patrzymy na to zagadnienie tylko z punktu widzenia jednego elementu. Natomiast wykonywanie władzy w praktyce wygląda jednak inaczej. Nie możemy się ograniczyć tylko do pytania w jaki sposób władzę się uzyskuje, co jest bezpośrednio źródłem władzy, powołania konkretnej osoby na stanowisko władzy. I na ten złożony charakter władzy, na tą jej wielowymiarowość zwrócił uwagę Dawid Beetham on jako pierwszy jednoznacznie wskazał, że władzę musimy postrzegać w sposób wielowątkowy. W przeciwnym razie nie będziemy potrafili oddać jej pełnej charakterystyki. Takie spojrzenie na władzę daje nam możliwość widzenia rożnych cennych zakresów bo uwzględnia się wszystkie elementy, bądź w każdym razie te najważniejsze: na pierwszym miejscu wymieniamy - zgodność z ustalonymi regułami, po drugie wymieniamy - uznanie tych reguł za usprawiedliwione (przy czym musimy tutaj zaznaczyć, że dokonują tego zarówno rządzący jak i rządzeni. Jedna i druga strona uznaje reguły za usprawiedliwione), trzeci element - istnieją przejawy akceptacji określonych stosunków władzy ze strony podporządkowanych W ten sposób przyjmujemy trzy pewne założenia (przesłanki), które stanowią punkt wyjścia dla charakterystyki relacji pomiędzy władzą a rządzonymi. Koncepcja Davida Biseeth`a: władzę należy widzieć jako zjawisko wielowymiarowe, nie można władzy ograniczyć tylko do jednego wymiaru rzeczywistości, bo tylko wtedy możemy opisać je zgodnie z tym, co wtedy istnieje, a tym bardziej legitymizacja władzy musi uwzględniać wszystkie aspekty. Elementy, które składają się na legitymizowanie władzy współcześnie:
- stwierdzenie zgodności działania władzy z ustalonymi regułami
- konieczne jest spełnienie warunku polegające na tym, że wskazane wyżej reguły są akceptowane zarówno przez rządzonych, jak i rządzących
- powołane, określone możliwości wyrażenia swojego stosunku do władzy przez podporządkowanych.
Tym trzem założeniom odpowiadają trzy poziomy legitymizacji władzy:
- poziom pierwszy, najbardziej elementarny, podstawowy - poziom reguł: (mogą to być reguły pisane i niepisane) na tym poziomie interesuje nas tylko to, czy system działa na podstawie reguł czy nie. Jeśli reguły są stosowane, to mówimy o legalności systemu, a to oznacza, że system jest legitymizowany. Jeśli system nie działa na podstawie reguł, to jest nielegalny. Nie zastanawiamy się tu nad treścią reguł. Na tym poziomie nie można poprzestać.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz