Konsekwencje stosowania strategii problemowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsekwencje stosowania strategii problemowej - strona 1 Konsekwencje stosowania strategii problemowej - strona 2 Konsekwencje stosowania strategii problemowej - strona 3

Fragment notatki:

Konsekwencje stosowania strategii problemowej Rozpatrzmy zalety i wady stosowania strategii problemowej, by nasza decyzja o wyborze jednej ze strategii nie opierała się na przesłankach pozornych lub drugorzędnych w sytuacji negocjacyjnej (np. na fakcie, że jest to strategia nowsza od klasycznej strategii pozycyjnej). Byłoby też nierozsądne kierować się wyłącznie względami ideologicznymi i decydować się na prowadzenie negocjacji zgodnie z tą strategią tylko i wyłącznie dlatego, że nie podoba nam się strategia pozycyjna (tzn. twarda, rywalizacyjna), czy dlatego, że strategia problemowa może się wydać bliższa idealistycznym wizjom prawdziwej demokracji. Zalety strategii problemowej * stwarza możliwości wypracowania porozumień lepszych niż mechaniczny kompromis między wstępnymi stanowiskami stron,
* stwarza szansę zawarcia porozumienia nawet w sytuacji, gdy przedziały akceptowalnych przez strony wyników (tak jak się je rozumie w strategii pozycyjnej) nie zachodzą na siebie - przy czym nie oznacza to przekroczenia dolnej linii!
* stwarza możliwości rozwiązań twórczych lub nowatorskich w danej dziedzinie - przyczynia się więc do postępu organizacyjnego, społecznego czy nawet technicznego (choćby na małą skalę),
* sprzyja budowaniu i umacnianiu pozytywnych relacji między negocjującymi stronami,
* zmniejsza ryzyko powstania niepotrzebnych konfliktów,
* sprzyja wzajemnemu poznaniu się negocjujących stron, a także dokładniejszemu zrozumieniu swojej własnej sytuacji (poprzez analizę interesów),
* wykształca i utrwala kooperacyjne nastawienia i zachowania, które mogą okazać się cenne w przyszłych kontaktach stron.
* zmniejsza prawdopodobieństwo sztywnego upierania się stron przy swoim stanowisku,
Koszty i wady strategii problemowej * wymaga pewnego stopnia zaufania i otwartości,
* w wielu przypadkach wydłuża negocjacje (budowa zaufania, procedur, generowanie wielu możliwości rozwiązań wymaga czasu),
* może wydawać się drugiej stronie dziwna i daleka od schematu typowych negocjacji, a przez to może być dla niej zagrażająca,
* wymaga większych umiejętności efektywnego porozumiewania się, niż ma to miejsce w przypadku użycia strategii pozycyjnej,
* nie daje możliwości "wygrania z nimi", co może prowadzić do braku pełnej satysfakcji u osób nastawionych rywalizacyjnie, konkurencyjnie,
* ogranicza możliwości ekspresji wartości niepodzielanych przez drugą stronę (może dawać poczucie, lub stwarzać, w oczach otoczenia, wrażenie nieliczenia się z wartościami, "technicyzacji problemu").
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz