Konflikty w kanałach dystrybucji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikty w kanałach dystrybucji - strona 1 Konflikty w kanałach dystrybucji - strona 2 Konflikty w kanałach dystrybucji - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Logistyka. Konflikty w kanałach dystrybucji LOGISTYKA - proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców i półfabrykatów do produkcji, wyrobów gotowych oraz informacji z punktu pochodzenia produktu do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań nabywcy.
Logistyka składa z takich działań, jak: planowanie produkcji i zakupu surowców oraz półfabrykatów na podstawie prognoz sprzedaży produktów, przechowywanie surowców i półfabrykatów przed i podczas procesu produkcyjnego, przemieszczanie surowców i półfabrykatów podczas przetwarzania w produkt gotowy, pakowanie i przechowywanie wyrobów gotowych,
wysyłka produktów
przekazywanie i odbiór jakościowo-ilościowy produktów. Tworzenie powiązań w ramach łańcucha dostaw . Proces zaopatrzenia - etapy: Identyfikacja potrzeb.
Opis.
Identyfikacja i ocena dostawców (jeśli nie ma preferowanego dostawcy).
Wybór dostawcy.
Przygotowanie zamówienia.
Kontrola i przyspieszanie realizacji.
Odbiór i kontrola.
Zatwierdzanie faktur i zapłata.
Aktualizacja danych. Id entyfikacja i ocena dostawców - kryteria oceny potencjalnych dostawców (Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw , Helion, Gliwice, 2007) możliwość realizacji procesów oraz możliwość projektowania,
poziom kadry kierowniczej,
kondycja finansowa i struktura kosztów,
systemy planowania i kontroli,
przestrzeganie przepisów ochrony środowiska,
możliwość nawiązania długotrwałej współpracy
Kryteria oc eny potencjalnych dostawców ( Kompendium wiedzy o logistyce , red. E. Gołembska, PWN, 1999)
cena nabywanego dobra,
odległość dostawcy od odbiorcy i związane z tym koszty transportu,
czas realizacji dostawy, umożliwiający utrzymanie minimalnego poziomu zapasów u zamawiającego,
jakość nabywanego dobra,
warunki gwarancji i rękojmi odpowiednie do pakietu świadczeń oferowanego przez producenta wraz z wyrobem finalnym,
solidność dostawcy określona na podstawie własnych lub cudzych doświadczeń
sytuacja finansowa dostawcy Wybór d ostawcy Preferowany dostawca - podmiot, który wykazał się dużą sprawnością i skutecznością przy realizacji wcześniejszych umów i dzięki temu zajmuje uprzywilejowaną pozycję w konkurencji o nowe zlecenia. Jeśli nie istnieje preferowany dostawca:
Organizacja przetargu
Podjęcie negocjacji


(…)

… w nim elementy wszystkich czterech stylów. Kiedy nie należy negocjować:
Gdy można wszystko stracić
Gdy nie ma się żadnej rezerwy
Gdy żądania są nieetyczne
Gdy nie ma się ku temu ochoty
Gdy nie ma się czasu
Gdy przeciwnik działa w złej wierze
Gdy czas działa na twoją korzyść
Gdy nie jesteś gotów
Teoria gier a negocjacje
Teoria gier - ważna podstawa teoretyczna dla badań negocjacji; zajmuje się analizą sytuacji konfliktowych w pewien szczególny sposób.
Konflikt = gra, w której co najmniej dwie osoby realizują pewne strategie. Gra = sformalizowany model wszelkich sytuacji konfliktowych. „Teoria gier dotyczy sytuacji (…), w których najlepszy sposób działania dla każdego z uczestników zależy od tego, jakiego działania spodziewa się od innych uczestników”. (Schelling, 1980) Z punktu widzenia teorii gier ważna jest decyzja, jaką podejmuje gracz (strona negocjacji), czyli zastosowana strategia. Biorąc pod uwagę posunięcia drugiego z graczy, można określić wygrane.
Nie jest istotny natomiast proces koordynacji podejmowania decyzji z drugą stroną (nie jest ważny sam proces dochodzenia do porozumienia)
Teoria gier jest także źródłem metafor do opisu zjawiska negocjacji (np. gra o sumie zerowej, gra o sumie niezerowej…
… negocjacyjne fazy otwarcia:
Próbny balon - technika pozwalająca wyciągnąć od partnera dodatkowe informacje na początku negocjacji (np. cena minimalna). Polega na zadaniu hipotetycznego pytania: co by było, gdyby..... jakie mogłyby być konsekwencje takiego posunięcia....., czy gdybym... to Pan mógłby.... Są to typowe pytania pozwalające sprowokować przeciwnika do wyrażenia opinii w interesującym nas temacie…
…. W ten sposób osoba negocjująca z nami sama przekona się, że nie żartujemy mówiąc o lepszych ofertach i będzie tym samym bardziej skłonna do ustępstw.
"Optyk z Brooklynu" - oto jak postępuje legendarny optyk z Brooklynu, gdy klient pyta go o cenę okularów: "Szkła będą kosztowały 90 dolarów..." Optyk czeka czy klient oburzy się; jeśli tego nie robi, dodaje: "Każde ze szkieł..." Gdy klient nadal nie protestuje, optyk…
… satysfakcję obu stronom. Strony wypracowują rozwiązanie, które pozwala na osiągnięcie najważniejszych dla nich postulatów.
Temat: Negocjacje - istota, definicje, rodzaje, znaczenie. Negocjacje handl., dypl. rokowania, pertraktacje.   Negocjant przest. kupiec, handlowiec, hurtownik.   Negocjator ten, kto prowadzi rokowania, układy (w czyimś imieniu).  
(Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz