Koncepcje humanistyczna - omówienie (sem. I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje humanistyczna - omówienie (sem. I) - strona 1 Koncepcje humanistyczna - omówienie (sem. I) - strona 2 Koncepcje humanistyczna - omówienie (sem. I) - strona 3

Fragment notatki:

M. Barabas, Teoretyczne podstawy wychowania, Koncepcje: humanistyczna, behawiorystyczna, poznawcza, psychodynamiczna kONCEPCJA HUMANISTYCZNA
Przedstawiciele
Maslow, Allport, Rogers, Heath
Pojęcie wychowania
-postępowanie niedyrektywne i nieintencjonalne -jest oddziaływaniem na sferę wol, emocji i motywacji -stwarza warunki do rozwoju wychowanka, do samorealizacji, samodoskonalenia się, wspomaga wychowanka w naturalnym rozwoju
Cele wychowania
Zadania wychowania wg Heatha: - koncentrowanie się na wychowanku jako osobie- jego indywidualności -wspomaganie rozwoju emocjonalnego
Ideał wychowania
-SSS- samorealizujący się, samo akceptujący, samo wychowujący -ukształtowanie człowieka w pełni funkcjonującego -wzór człowieka doskonałego o najwyższym stopniu SSS
Nauczyciel
-autentyczny, akceptujący, empatyczny -doradca, „ułatwiacz”-o postawie demokratycznej, nie narzuca, nie wymusza, partnerskie relacje, uwzględnia potrzeby wychowanka, szanujący wychowanka, mający do niego zaufanie -przekazuje im ograniczony zasób wiedzy ale liczy się z ich możliwościami albo ograniczeniami
Środowisko
-wychowanek ma ciągły kontakt ze światem zewnętrznym - szkoła jako środowisko dba o ukształtowanie tej osobowości
Metody wychowania
-samoopis, samoocena, -terapia skoncentrowana na pacjencie, -grupy spotkaniowe
Sposoby poznawania człowieka
-samoocena -samoopis - technika Q-sort
Portret człowieka
-jedność składająca się z 2podsystemów: ja + organizm, -unikatowa całość, -wyznacznikiem jego działania są: uczucia i przeżycia, które mają miejsce tu i teraz, -z natury dobry, -określa własne potrzeby, -samorealizujący się, -odpowiedzialny za kierowanie własnym życiem, zdolny do decydowania o nim
KONCEPCJA BEHAWIORYSTYCZNA
Przedstawiciele
Skinner, Pawłow, Tolman, Thorndike
Pojęcie wychowania
-skrajny behawioryzm: bezpośrednie oddziaływania wychowawcy na wychowanka polegające na jawnym kierowaniu jego rozwojem bez uwzględnienia jego aktywności i samodzielności -umiarkowany behawioryzm- manipulowanie wzmocnieniami pozytywnymi i negatywnymi w celu zmiany zachowania wychowanków oraz ich modyfikacji; w znacznej części preferuje się wzmocnienia pozytywne
Cele wychowania
-badania zewnętrznych zachowań człowieka -dążenie do zmiany tego zachowania -kształtowanie człowieka kolektywnego, a jednocześnie uległego i podporządkowanego totalitarnej władzy
Ideał wychowania
-ukształtowanie człowieka podatnego na wzmocnienia pozytywne i negatywne, manipulowanego przez zewnętrzne środowisko
Nauczyciel
-stosuje wzmocnienia pozytywne i negatywne -jest dyktatorem, narzuca swój tok myślenia, podaje metody i sposoby rozwiązywania problemów -uczniowie są traktowani jako bierni słuchacze -jest autorytetem i chce nim być, centralna postać -brak kontaktu emocjonalnego z uczniami


(…)

… wychowania
-psychoterapia (leczenie zaburzeń emocjonalnych, wskazanie konfliktów i pomoc w rozwiązywaniu ich, droga do świadomości)
*TECHNIKA SWOBODNYCH SKOJARZEŃ- (kozetka, terapeuta tyłem, stworzenie atmosfery `animowości”, może nastąpić zjawisko „przeniesienia emocji” na terapeutę (pozytywne lub negatywne), zjawisko oporu- gdy kiedy pacjent nie mówi wszystkiego, prowadzi pewną grę z terapeutą
CEL…
… pedagogiki -autokreacja-samorozwój, -opracowano techniki innowacyjnego myślenia i psychoterapię poznawczą Becka, której gł celem jest rozwiązywanie osobistych problemów
Sposoby poznawania człowieka
-rozmowa -obserwacja
Portret człowieka
-samodzielny -twórczy -kontemplacyjny-przetwarzający informacje, -sterowany przez informacje płynące ze środowiska zewnętrznego -istota społeczna, poznawcza -zdolny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz