Koncepcja państwa wg Platona - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja państwa wg Platona - omówienie - strona 1 Koncepcja państwa wg Platona - omówienie - strona 2 Koncepcja państwa wg Platona - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

KONCEPCJA PAŃSTWA
Idea ta rozwinęła się u Platona w wyniku widocznego upadku demokracji ateńskiej za życia filozofa. W dużej mierze opiera się na koncepcji państwa spartańskiego.
„(...) państwo tworzy się dlatego, że żaden z nas nie jest samowystarczalny, tylko mu trzeba wielu innych. (...) Ze wielu rzeczy potrzebujemy, więc zbieramy wielu ludzi do jednego siedliska, aby wspólnie żyli i pomagali jeden drugiemu i to właśnie mieszkanie nazwaliśmy imieniem państwa”
Platon „Państwo”
Utopia:
Miejsce, którego nie ma
Coś niemożliwego, mrzonka
Wizja idealnego państwa, w którym nie ma zła
Ta utopia Platońska była oparta na pięknej zasadzie: na podporządkowaniu jednostek państwu, a państwa celom czysto moralnym, idealnym, powszechnym i stałym.
Powodem powstania państwa jest fakt, że ludzie są istotami społecznymi, zostali stworzeni, aby tworzyć wspólnotę. Jednak, dla jej dobrego funkcjonowania konieczne jest wyrzeczenie się celów indywidualnych przez jej członków, na rzecz celi wspólnych - państwa.
Jednostki traktowane instrumentalnie by stworzyć trwała organizację.
Celem państwa jest dążenie do doskonałości moralnej, powszechnej i stałej poprzez naukę i filozofię. Wymaga to jednak wyrzeczenia się przez obywateli dóbr doczesnych, dlatego idealne państwo ma charakter ascetyczny.
Państwo to oparte jest na:
Hierarchicznej strukturze społeczeństwa zamkniętego
Społecznym zaufaniu
Podziale pracy
Silne rządy = ustrój arystokratyczny w przeciwieństwie do ustroju demokratycznego, który prowadzi do anarchii i rozkładu (na przykładzie demokracji ateńskiej) W ustroju demokratycznym konieczność nieustannego zabiegania o przychylności ludu, skłania do prowadzenia polityki nakładającej nieproporcjonalne obciążenia na tych, którzy posiadają więcej od innych. Wiedzy, gdyż aby czynić dobro, trzeba je znać
Zło to w państwie własność prywatna, która prowadzi do egoizmu i chciwości u obywateli.
Państwo jest pojmowane jako alegoria człowieka, a głównie jego duchowej sfery, czyli duszy.
Obywatele państwa podzieleni są na 3 stany społeczne (klasy) odpowiadające trzem częściom duszy człowieka.
władcy
strażnicy, żołnierze
wytwórcy
O przynależności człowieka do danego stanu decydują jego własne zdolności oraz stopień doskonałości duszy. Każdy stan różni się zadaniami, dlatego musi żyć na różnych warunkach.
Klasa
Cnota, która ma ich wyróżniać

(…)

… spadków oraz dziedziczenia.
Dzieci:
Rodzice są dobierani losowo, albo też na podstawie odpowiednich cech przez urzędnika
tuż po urodzeniu odbierane są rodzicom; ich wychowaniem zajmuje się cała społeczność => gdyż nikt nie wie, czyje dziecko jest ich (wszystkie dzieci nasze są ;-) )
dzieci kalekie, lub niedorozwinięte są zabijane tuż po urodzeniu (jak w Sparcie), z uwagi na ich nieprzydatność społeczeństwu
żyją we wspólnotach pod opieką nauczycieli
edukacja ma za zadanie odkryć rozwinąć ich naturalne talenty i zdolności
Kobiety:
mają takie same prawa jak mężczyźni
mogą również należeć do stanu władców i żołnierzy
Cenzura:
Objęte powinny nią być mity i literatura Homer=> Platon nie zgadzał się z jego poglądami np.: na temat życia pozagrobowego; uważał, że żołnierze nie mogą bać się śmierci
Kontrola…
… rządzeniem
powinni żyć skromnie
nie posiadają pieniędzy ani własności prywatnej
tworzą pewnego rodzaju komunę
strażnicy, żołnierze
również nie mogą zakładać rodzin
ani posiadać własności prywatnej
wytwórcy (robotnicy)
Mają utrzymywać dwie pozostałe klasy
Dostają od państwa działki rolne do uprawy
Nie mogą się zbytnio bogacić => bo to psuje moralność, ponadto, wprowadza chciwość i nierówność społeczną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz