Komunikacja - konflikt motywacyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja - konflikt motywacyjny - strona 1 Komunikacja - konflikt motywacyjny - strona 2

Fragment notatki:

1. co to jest komunikacja Komunikacja to przekazywanie i odbieranie informacji, sygnałów, przekazów poprzez mowę, gesty, pismo.
Nadawca( kodowanie) sygnał( odkodowanie )odbiorca
Źródłem przekazu jest umysł nadawcy. Przekaz musi być czytelny
Nadawca musi dysponować środkiem do wysyłania przekazu - pismo, mowa, gesty. Sygnał zostaje wysłany do umysłu odbiorcy gdzie dochodzi do ostatecznej interpretacji.
Jeżeli sygnał został odpowiednio odczytany przez odbiorcę to mówimy o komunikacji skutecznej, ale zawsze mogą wystąpić szumy. Przyczynami komunikacji nieskutecznej mogą być: nieznajomość kodu, nieuwaga słuchacza, szumy w kanale, błędy w interpretacji. 2. Mechanizm obronny polegający na niedopuszczaniu myśli, które wywołują lek lub niepokój to ... (wypieranie) 3. mechanizmy obronne są reakcja na ... ( frustracje) 4. zakłócenie czynności zmierzającej do określonego celu to .. ( frustracja) 5. na czym polega konflikt motywacyjny "--" konflikt „- -” - unikanie-unikanie - jednostka jest zmuszona do wyboru obiektu mającego właściwości ujemne. Z chwilą gdy zbliżamy się do 1 celu stopień jego nieatrakcyjności wzrasta i wtedy stopień nieatrakcyjności 2 obiektu maleje (wybieramy to - nie, to jednak wybierzemy tamto - nie to tamto było lepsze); między młotem a kowadłem 6. na jakie procesy poznawcze wpływa kultura 7. co wpływa na zdolności (od czego zależą) 8. wymień 2 teorie zapominania teoria zanikania śladów - wg. Tej teorii wyuczony materiał zostawia „ ślad” w mózgu i jeżeli nia czyni się z niego użytku to z czasem zanika zapominanie jako utrata dostępu - rzeczywistości niczego nie zapominamy tylko informacje które na pozór zapomnieliśmy stały się jedynie czasowo nie dostępne za względu na brak odpowiednich sygnałów umożliwiających ich odszukanie 9. w którym okresie kształtują sie zdolności do operacji myślowych hipotetyczno-dedukcyjnych 10. proces poznawczy polegający na całościowym odzwierciedlaniu rzeczywistości to (spostrzeganie) 11. proces poznawczy polegający na pośrednim poznawaniu rzeczywistości to .., (myślenie) 12. proces, na który wg Piageta składa sie asymilacja i akomodacja to ... (adaptacja) 13. kontakt dotykowy wśród małp wpływa na tworzenie więzi prawda/falsz
14. flegmatyk to osoba: a) o silnym charakterze, zrównoważony, powolny
15. osoby o silnym charakterze reagują na syt. trudną a) wzmożonym pobudzeniem
1. Frustracja agresja Frustracja - zakłócenie czynności zmierzającej do danego celu.
Psychiczną odporność jednostki można ujmować jako odporność na frustrację.

(…)

… do danego celu.
Psychiczną odporność jednostki można ujmować jako odporność na frustrację.
AGRESJA to w psychologii określenie zachowania ukierunkowanego na zewnątrz lub do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej.
2. Wrażenie
Wrażenie (def.) jest to odzwierciedlenie/odbicie pojedynczej cechy bodźca ( a nie całego bodźca) np. barwy, zapachu, dźwięku
3. Komunikacja werbalna i niewerbalna
Komunikacja werbalna - komunikacja z użyciem języka naturalnego czyli mowy jako środka komunikacji. Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej. W szczątkowej postaci komunikacja werbalna występuje także u zwierząt, np. u szympansów
Komunikacja niewerbalna KNW jest jednym ze środków komunikowania się człowieka, u zwierząt jedynym. Często nie jesteśmy świadomi wysyłania komunikatów np…
….: mężczyzna jeśli widzi kobietę, która mu się podoba to rozszerzają mu się źrenice albo poprawia włosy (jeśli je ma) - może to odczytać jedynie osoba z boku, tak samo jak czerwienienie czy bladnięcie.
4. Cechy komunikacji
5. Cechy negocjacji
Oto najpowszechniejsze cechy dobrych negocjatorów: · Osobowość, a więc ich kultura osobista, sposób mówienia, ubiór. · Dążenie do zrealizowania interesów · Ustępowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz