Adaptacja, algorytmy, myślenie-pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adaptacja, algorytmy, myślenie-pojęcia - strona 1

Fragment notatki:

6. Adaptacja Każdy organizm dąży do utrzymania równowagi ze środowiskiem = do przystosowania się do środowiska w którym żyje i to przystosowanie =adaptacja składa się z dwóch wzajemnie wypełniających się procesów : asymilacji akomodacji 7. Algorytmy co to są Algorytm - jest to niezawodny przepis który określa jaki skończony ciąg operacji należy wykonać aby rozwiązać zadanie danej klasy 8. Prawo Dodona chyba 2 II prawo Yerkesa - Dodsona - jest uszczegółowieniem pierwszego.
Im zadanie trudniejsze tym niższy poziom aktywacji jest optymalny, tym wcześniej pojawia się dezorganizacja. 9. Konflikty +- -- konflikt „- -” - unikanie-unikanie - jednostka jest zmuszona do wyboru obiektu mającego właściwości ujemne. Z chwilą gdy zbliżamy się do 1 celu stopień jego nieatrakcyjności wzrasta i wtedy stopień nieatrakcyjności 2 obiektu maleje (wybieramy to - nie, to jednak wybierzemy tamto - nie to tamto było lepsze); między młotem a kowadłem konflikt „+ -” - dążenie-unikanie - jeden i ten sam obiekt wywołuje u nas emocje ambiwalentne, czyli pozytywne, jak i negatywne. Konflikt między dążeniem a unikaniem utrudnia życie, utrudnia realizację celu. Np.: „Uciekająca panna młoda” - a może jednak ten??, dobrze z kimś być, ale minusem jest m.in. ograniczenie wolności. Chcielibyśmy, ale mamy zastrzeżenia; 10. Projekcja projekcja - polega na przypisywaniu innym ludziom takich cech i właściwości, których jednostka nie akceptuje u samej siebie. Np.: osoba zachowująca się w sposób agresywny mówi, że to inni są agresywni; przypisywanie / rzutowanie cech najczęściej negatywnych na inne osobom - uzasadnienie słuszności swojego postanowienia w stosunku do innych, usprawiedliwianie swojego zachowania; „przyganiał kocioł garnkowi”; 11. Reakcja na frustracje Reakcje na frustracje - najczęściej frustracja rodzi tendencję do: agresji, regresji, fiksacji, rezygnacji, mechanizmy obronne (wypieranie, projekcja, mechanizm racjonalizacji) 12. Adaptacja akumulacja 13. Fiksacja fiksacja - usztywnienie zachowania - przejawia się w uporczywym powtarzaniu tych samych nieskutecznych sposobów postępowania w sytuacjach trudnych np.: rozwiązanie trudnego zadania, po raz kolejny tym samym sposobem, co nie prowadzi do rozwiązania, stwarza pozory aktywności, frustracja narasta. Jednostka traci swoją plastyczność w zachowaniu np.: zdawanie 4 czy 5 raz na ten sam kierunek. Fiksacja powstaje po serii kolejno występujących frustracji, ni po jednorazowym zablokowaniu aktywności. Takie sztywne zachowanie zauważa się u osób nerwicowych - przymus powtarzania. O mechanizmie fiksacji możemy mówić w przypadku nieudanych małżeństw - rozwód, bo bije i pije i wychodzi za mąż za podobnego; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz