Kobiety-ocena

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kobiety-ocena - strona 1 Kobiety-ocena - strona 2 Kobiety-ocena - strona 3

Fragment notatki:

Kobiety są cudowne!
Ocena kobiet jako grupy jest bardzo pozytywna, ale tylko jeśli chodzi o właściwości związane ze wspólnotowością a nie kompetencjami (Eagly i Mladic 1989)
Podobnie oceniani są ludzie starsi, czy należący do mniejszości narodowych czy grup etnicznych (Romowie, górale)
Ocena kompetencji - wysoka ale w dziedzinie, która jest typowa dla danej grupy.
Jak prestiżowe zawody wykonują? Status członków grup
Korelacje pomiędzy oceną kompetencji, ciepła na ocenianym statusem i tendencją do współzawodnictwa dla poszczególnych grup
Emocje wobec poszczególnych grup
Smith 2000 - porównania w dół przynoszą pozytywne emocje a porównania w górę wzbudzają raczej negatywne
Reakcje kobiet na seksistów (Kiliański i Rudman 1998)
Nie-seksista - oceniony bardzo pozytywnie
Łagodny seksista - ocena umiarkowanie pozytywna
Wrogi seksista - ocena negatywna
Dodatkowo kobiety były przekonane, że mężczyzna przejawiający łagodny seksizm nie może jednocześnie być seksistą wrogim
Kobiety w pracy
Każdemu według zdolności
Kobiety uważa się za posiadające więcej cech wspólnotowych a więc wielu ludzi sądzi, że są szczególnie predystynowane do pełnienia takich zawodów jak nauczycielka, pielęgniarka, przedszkolanka (Eagly i Mladinic 1994). Te zawody są gorzej płatne i mają niższy prestiż społeczny
Każdemu według potrzeb
Kobiety są przyjmowane na stanowiska „męskie” tylko wtedy, gdy ich kompetencje są wyjątkowe nawet na tle mężczyzn, zwykle osoby o podobnych kompetencjach podczas rekrutacji są oceniane niżej na wymiarach „sprawczych”, gdy są kobietami (Joan Wainwright, John Wainwright)
Kobiety są tez znacznie częściej zwalniane po to, by chronić pracujących mężczyzn w sytuacji redukcji zatrudnienia.
Jak zdobyć pracę?
Sztuka wywierania dobrego wrażenia
Strategie autoprezentacji (Jones i Pittman 1982):
Autopromocja - przekonywanie innych, że posiada się określone kompetencje merytoryczne, duma z własnych osiągnięć
Szczególnie użyteczna przy pierwszym kontakcie, gdy odbiorca nie zna nadawcy tej strategii (sytuacja rozmowy o pracę)
Skoro kobiety są postrzegane jako mniej kompetentne naturalne wydawałoby się stosowanie tej techniki, by uwypuklić swoje osiągnięcia i kompetencje
Kobieta zachowująca się jak mężczyzna
Jest oceniana negatywnie - gdy zachowuje się asertywnie, nie uśmiecha się jest postrzegana jako wrogo nastawiona i zimna (Butler i Geis 1990). Kobieta zachowująca się jak mężczyzna jest oceniana jako kompetentna ale nielubiana.
A przecież wymiar „wspólnotowości” jest szczególnie istotny w ocenie kobiet niezależnie od tego, czy rozpatrujemy „kobiece” czy „męskie” zawody.


(…)

… się do odbiorcy”, patrzył mniej na rozmówcę)
Odwet na kompetentnych kobietach (Rudman i Glick 1999)
Ocena aplikującego o pracę na stanowisku specjalisty działu IT na trzech wymiarach: kompetencji zawodowych, kompetencji społecznych oraz szans na zatrudnienie
Materiały - list motywacyjny oraz nagranie wideo z rozmowy
Kandydaci: płeć oraz nastawienie (wspólnotowe vs kompetencyjne)
Rodzaj pracy (męska vs kobieca)
Kwadratura koła
Aby dostać pracę trzeba zaprezentować swoje kompetencje merytoryczne
Prezentując swoje osiągnięcia zyskujemy opinię osoby kompetentnej, ale jednocześnie przestajemy być lubiane i spada ocena naszych kompetencji społecznych
Tracimy pracę pod pretekstem zbyt niskich kompetencji społecznych
1 etap metaanalizy - dobór badań
Badaczki przeszukały dostępne źródła w poszukiwaniu badań nad różnicami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz