Klasyfikacja państw ze względu na stopień otwartości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja państw ze względu na stopień otwartości - strona 1 Klasyfikacja państw ze względu na stopień otwartości - strona 2

Fragment notatki:

Klasyfikacja państw ze względu na stopień otwartości Po długim bełkocie matematycznym, którego i tak nie zrozumiemy i tym bardziej nie jest nam on potrzebny, otrzymaliśmy 4 grupy państw o różnym stopniu otwartości (SI- to wskaźnik syntetyczny, który posłuży nam do wyodrębnienia tych grup).
SI 0,5 20 państw z Europy, 2 z Azji, 4 z Ameryki, 1 z Afryki
0,5SI 0 10 państw z Europy, 15 z Azji, 13 z Ameryki, 16 z Afryki, 2 z Oceanii
0 SI -0,5 2 państwa z Europy, 22 z Azji, 15 z Ameryki, 29 z Afryki,
-0,5 SI 2 państwa z Europy, 13 z Azji, 5 z Ameryki, 10 z Afryki, 2 z Oceanii
grupę o najwyższym wskaźniku stanowią państwa europejskie, ma na to wpływ ich siła polityczna, pozycja jaką zajmują w gospodarce światowej i waga jaką przywiązują do utrzymywania wielostronnych kontaktów z innymi państwami.
Do najmniej otwartych państw należą kraje ubogie o bardzo niskim dochodzie narodowym oraz państwa niedawno powstałe , małe leżące na uboczu np. Tonga, Nauru lub Bhutan. Zaliczamy tu też państwa prowadzące politykę izolacji jak Albania czy Afganistan.
Przestrzenne aspekty otwartości państw Otwartość jako cecha polityki może być przedmiotem dyfuzji. Jednym ze zjawisk związanych z dyfuzją przestrzenną jest tzw. Efekt sąsiedztwa, który mówi o tym, że prawdopodobieństwo stania się nowym użytkownikiem innowacji jest większe w przypadku pozostania w bezpośredniej bliskości z dotychczasowym nosicielem innowacyjności niż w przypadku potencjalnych użytkowników znajdujących się daleko od niego.
Podział państw na otwarte i zamknięte nie uwzględnia geograficznego aspektu tego podziału czyli sąsiedztwa państw i ich powiązań przestrzennych. Zatem mamy pytanie czy istnieje zróżnicowanie regionalne państw według stopnia otwartości, czy też jest to tylko zróżnicowanie typologiczne. Do zbadania tego wykorzystuje się zjawisko autokorelacji przestrzennej(jeśli występowanie jakiegoś zjawiska w jednym państwie, zwiększa lub zmniejsza prawdopodobieństwo występowania tego zjawiska u sąsiada to mamy do czynienia z autokorelacją przestrzenną). Według niej stopień otwartości danego państwa wpływa przez sąsiedztwo przestrzenne na wzrost lub spadek otwartości w innym państwie.
I tak...
W Ameryce Północnej mamy do czynienia z autokorelacją przestrzenną (a.p)wartości 3 państwa (USA, Kanada, Meksyk) mają SI 0,5 , czyli należą do najwyższego przedziału (str. poprzednia), a wartość wskaźnika autokorelacji przestrzennej Ix wynosi 0,23 , a więc jest większy od zera.
W Ameryce Południowej autokorelacja przestrzenna otwartości nie występuje gdyż jest 7 państw z drugiej grupy otwartości (0,5SI0), 5 z trzeciej i 3 z 4 grupy, a Ix jest ujemny i wynosi= - 0,2


(…)

… , a więc jest większy od zera.
W Ameryce Południowej autokorelacja przestrzenna otwartości nie występuje gdyż jest 7 państw z drugiej grupy otwartości (0,5>SI>0), 5 z trzeciej i 3 z 4 grupy, a Ix jest ujemny i wynosi= - 0,2
W Afryce odziwo występuje a.p. państwa z Afryki Płd. Płd.- Zach. i Zach. Są w drugiej grupie otwartości a Afryka Wschodnia w 3. Ix wynosi 0,48.
W Europie a.p. oczywiście występuje, większość państw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz