Charakterystyka i rozkład przestrzenny wskaźników otwartości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka i rozkład przestrzenny wskaźników otwartości - strona 1 Charakterystyka i rozkład przestrzenny wskaźników otwartości - strona 2 Charakterystyka i rozkład przestrzenny wskaźników otwartości - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka i rozkład przestrzenny wskaźników otwartości Przynależność do organizacji międzynarodowych
Państwa mające aspiracje do pełnienia roli znaczącego członka społeczności m.nar., dbające o prestiż, za zarazem o korzyści dla włąsnego kraju uczestniczą w wielu oraganizacjach. Takie uczestnictwo zależy od wielkości i potencjału państwa oraz od jego histroycznej przesłości oraz wkłądu w kulturę światową.
Wśród państw należących do ponad 1000 organizacjni zaliczamy: Francja, Niemcy ,USA, W. Brytania, Włochy, Holandia, Kanada, Szwajcaria,
POLSKA- 825
W mniej niż 100 organizacjach są: Watykan, Andora, Albania, San Marino, Lichtenstein + wszystkie słabo rozwinięte borykąjce się z problemami finansowymi. Państwa Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, należącej do najmniejszej liczby organizacji m.nar. tworzą regiony o wyraźnej zwartości terytorialnej. W Afryce ani jedno państwo nie należy do ponad 1000 organizacji, RPA- 650. Podobnie w Azji- oprócz Indii, Izraela, Japonii należących do ponad 950. Państwa Europy ŚR- WSCH. Mieszczą się w przedziale wielkości powyżej 500.
Liczba ratyfikowanych konwencji międzynarodowych
Do państw, które ratyfikowały ponad 200 konwencji zaliczamy: Francja, Belgia, Dania, Holandia, Norwegia, Wielka Brytania i Włochy
Od 100 do 200- my (138) i 16 innych państw europejskich. Pozostałe państwa eur. Są w przedziale od 34 do 100.
USA-118, Kanada-80.W Ameryce Łacińskiej liczba waha się od 121-180-8 państw, reszta od 1-118.
Afryka- najwięcej Tunezja- 100. Kraje Bilskiego Wschodu, Azji Pld.- Wsch., Afryki- poniżej 60.
Dość wysoką liczbę konwencji wśród państw Azji i Afryki ratyfikowały państwa należące do ruchu państw niezaangażowanych- Maroko- 83, Ghana- 81, Indie- 80, Irak- 77, Algieria- 70.
Australia - 96, Nowa Zelandia- 90.
Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych
Państwa są reprezentowane przez ambasady, konsulaty, misje lub wysokie komisje. Najwięcej ich mają: USA- 142, W. Brytania- 138, Francja- 126, Belgia- 125, Niemcy- 120, Japonia- 109, Chiny- 103, Włochy- 101, Egipt- 101
45 państw ma od 50 do 100 np.: Nigeria- 81, Etiopia-68, Brazylia- 77, Kanada- 96, Liban- 66, Indie-90, Hiszpania- 77, Austria- 70, MY- 83- TROCHE STARE TE DANE...,
niektóre ze słabo rozwiniętych państw nie mogą sobie pozwolić na utrzymanie dużej liczby przedstawicielstw, ograniczając się do ambasad w krajach o największej międzynarodowej randze.
Wizyty dyplomatyczne
Liczba wizyt dyplomatycznych świadczy o aktywności państw w okresie badanym. Badając stopień otwartości państwa za pomocą liczby wizyt na najwyższym szczeblu można wziąć pod uwagę zarówno wizytujące osobistości jak i wizytowane państw. Średnia roczna wartość wskaźnika wynosi 2 wizyty na rok. Jednakże USA-16, Francja- 14, RP- 12, Angolia- 11, W. Brytania- 10, Austria- 9, ZSRR- 10, my- 5


(…)

… znaczenie handlu zagr. Jest wielkość eksportu i importu na jednego mieszkańca. Drugim wskaźnikiem jest udział handlu zagr. W tworzeniu dochodu narodowego - dla poszczególnych państw waha się on od 96% dla Wybrzeża Kości Słoniowej do 9.8% dla USA.(bo ma rozległy rynek wew. Tak jak ZSRR, występują u nich niemal wszystkie surowce min, rolnictwo jest hugggge,)
Państwa eksportujące surowce mineralne i roślinne mają ten udział w granicy 50%. Także państwa Azii Południowo- Wschodniej mają duży udział eksportu w dochodzie nar. Na podobnym poziomie są państwa wysoko rozwinięte ok. 13-35%, my -13,1, wyjątek Belgia -75% i Holandia- 63% bo mają ograniczony rynek we. Mało ludu.
liczba turystów zagranicznych w odniesieniu do liczby mieszkańców.
O atrakcyjności turystycznej państwa decydują: położenie geogr., atrakcyjność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz