Kierowanie - omówienie - Frencz i Raven

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierowanie - omówienie - Frencz i Raven - strona 1 Kierowanie - omówienie - Frencz i Raven - strona 2 Kierowanie - omówienie - Frencz i Raven - strona 3

Fragment notatki:

Kierowanie w znaczeniu ogólnym, którego celem jest spowodowanie cudzego działania zgodnego z zamierzeniem kierującego.
Przez kierowanie z węższym znaczeniu, ściślej „kierowanie ludźmi”, rozumiemy zaś (w organizacji formalnej) działanie zmierzające do spowodowania działania innych ludzi zgodnego z celem tego, kto nimi kieruje.
KIEROWANIE - jako proces planowania, organizowania, przewodzenia, kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów.
Władza to możliwość wywierania wpływu, mieć władzę to znaczy móc zmieniać zachowania i postawy innych, władza zatem jest tym, co umożliwia kierowanie zachowaniami i działaniami ludzi.
Klasyfikacja źródeł władzy wg Frencza i Ravena:
- władza oparta na nagradzaniu,
- władza oparta na przymusie,
- władza oparta na wiedzy i zdolnościach (władza ekspercka),
- władza oparta na legitymacji (władza z mocy prawa),
- władza odniesienia.
Styl kierowania zdefiniować możemy jako utrwalony, powtarzalny sposób motywowania podwładnych do wykonywania powierzonych im przez kierownika zadań.
Przywództwo jako proces jest to wykorzystywanie niepolegającego na przymusie wpływu do kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań na stawionych na osiągnięcie tych celów oraz pomagania w ustalaniu kultury grupy lub organizacji. Jako właściwość jest to zestaw cech przypisywanych jednostkom, które są spostrzegane jako przywódcy.
Przywódcy są to osoby, które potrafią oddziaływać na zachowania innych bez potrzeby uciekania się do użycia siły; osoby akceptowane przez innych w roli przywódców.
Klasyfikacja stylów kierowania Lewina, Lippitta i White'a:
styl autokratyczny, styl demokratyczny,
styl bierny.
Siatka kierownicza Blake'a i Mouton
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz