Jurysdykcja państwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jurysdykcja państwa-opracowanie - strona 1 Jurysdykcja państwa-opracowanie - strona 2 Jurysdykcja państwa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Jurysdykcja państwa (JP)
Wyróżniamy 3 typy JP:
Jurysdykcja ustawodawcza (legislacyjna) - kompetencja do stanowienia prawa.
Jurysdykcja wykonawcza - kompetencja do egzekwowania obowiązującego prawa.
Jurysdykcja sądowa - kompetencja sądów danego państwa do rozstrzygania wnoszonych doń spraw.
Wobec tego, że na świecie istnieje blisko 200 państw, rozstrzygnięcia wymaga jak określić granicę między ich jurysdykcjami aby nie dochodziło między nimi do kolizji.
Przykład dotyczący prawa islamskiego
W 1998 roku pewien niemiecki inżynier został zatrzymany w hotelu w Iranie przez lokalną policję podczas spędzania nocy z muzułmanką. Oboje zostali oskarżeni o cudzołóstwo (czyn przestępny w świetle prawa islamskiego, stanowiącego jednak część obowiązującego porządku prawnego w Iranie). Kobiecie wymierzono karę chłosty, a mężczyzna został skazany na śmierć przez powieszenie. Mężczyzna uniknął śmierci dopiero wówczas, gdy zadeklarował konwersję na Islam i wolę poślubienia kobiety. Przed egzekucją został ułaskawiony i wymierzono mu jedynie karę chłosty.
Na podstawie powyższego, rzeczywistego przypadku, załóżmy teraz, że obywatel Węgier utrzymuje pozamałżeńskie kontakty seksualne na terytorium Japonii z obywatelką Arabii Saudyjskiej. Para następnie udaje się do Arabii Saudyjskiej na wakacje, gdzie oboje zostają aresztowani. Czy Arabia Saudyjska władna jest, by rozciągnąć własne prawo na cudzoziemca wywodzącego się z zupełnie innego kręgu kulturowego, oraz skazać go za to, że przebywając na terytorium państwa innego niż Arabia Saudyjska naruszył prawo saudyjskie? Czy zastosowanie wobec niego prawa Saudyjskiego byłoby zgodne z prawem międzynarodowym?
Wyjaśniając przedstawiony problem omówimy poszczególne typy jurysdykcji.
Jurysdykcja legislacyjna
W tym kontekście odpowiedzieć należy na następujące pytania: w stosunku do kogo obowiązuje prawo ustanowione przez dane państwo?
Helms-Burton Act of 1996 [Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996]
Ustawa spotkała się z krytyką części społeczności międzynarodowej, jako że m. in. pozwalała podmiotom amerykańskim przed sądami Stanów Zjednoczonych wszczynać postępowanie przeciwko zagranicznym (tzn. mającym miejsce zamieszkania bądź siedziby poza terytorium USA) przedsiębiorcom, którzy utrzymywali stosunki handlowe z rządem w Hawanie, przedmiotem których to stosunków była własność należąca niegdyś do podmiotów amerykańskich (np. plantacje tytoniu) a następnie (tj. po wybuchu Rewolucji) bezprawnie znacjonalizowana przez rząd kubański. Na podstawie ustawy sądy amerykańskie mogły orzec o zakazie działalności obcych przedsiębiorców na terytorium USA, a także o zakazie wjazdu na terytorium USA niektórych członków władz (i ich rodzin) danego przedsiębiorcy (np. członków zarządu spółki).

(…)

… państwa A może regulować sytuacje na terytorium państwa B jeżeli np.:
Nie powoduje to uszczerbku we władztwie jurysdykcyjnym państwa terytorium np. jeżeli w Polsce odbywają się wybory parlamentarne to przepisy polskiego prawa wyborczego stosowane są np. do obywateli polskich głosujących w USA.
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
„Art. 31 ust. 1: Tworzy się obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą.
Ust. 2: Obwody głosowania, o których mowa w ust. 1 tworzy, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zagranicznych […]”.
PM może wyraźnie zezwalać na to, by prawo państwa A regulowało określone sytuacje na terytorium państwa B. Np. obszar amerykańskiej bazy wojskowej Guantanamo…
…, którzy przebywają na ich terytorium przez krótki jedynie czas. Dotyczy to np. obowiązku płacenia podatków dochodowych.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
„Art. 3 ust. 1: Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy);
2a: Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).” To, że kompetencja terytorialna państwa jest co do zasady wyłączna, oznacza, że żadne obce państwo nie jest uprawnione do władczego…
… (maksimum 12 mil morskich od linii podstawowej).
Przestrzeń powietrzna (nie sięga ad infinitum ale kończy się w „miejscu” w którym zaczyna się przestrzeń kosmiczna).
1

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz