Ius cognes - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ius cognes - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Ius cognes - ius dispositivum Przepisy o charakterze iuris cogentis są przepisami bezwzględnie stosowanymi . W sytuacjach unormowanych w przepisach iuris cogentis podmioty prawa nie mają żadnej możliwości wyboru sposobu zachowania się , muszą zachować się tak, jak nakazuje przepisy (pod rygorem poniesienia ujemnych skutków prawnych). ( Np. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba pozostająca w związku małżeńskim.) Przepisy o charakterze iuris dispositivi pozostawiają podmiotom prawa swobodę kształtowania własnego zachowania i wzajemnych stosunków . Znajdują zastosowanie, gdy:
dany podmiot albo strony stosunku prawego same czegoś w danym zakresie nie postanowiły
ich postanowienia mają tylko częściowy charakter strony w danej kwestii, nawet już po zawarciu umowy, w drodze porozumienia nie zdołały osiągnąć zgody
Przepisy zostały ustanowione właśnie z myślą o tego rodzaju sytuacjach, w których mimo braku oświadczenia woli stron trzeba wydać orzeczenie czy rozstrzygnąć spór istniejący między stronami. (Np. W braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny, jak współdłużnik solidarny.) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz