Instytucjonalizacja systemu partyjnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucjonalizacja systemu partyjnego-opracowanie - strona 1 Instytucjonalizacja systemu partyjnego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Instytucjonalizacja systemu partyjnego
Instytucjonalizacja systemu partyjnego - proces utrwalania, poprzez nabieranie cech powtarzalności i wzrastającą akceptację wzorców rywalizacji międzypartyjnej
Otrzymujemy stabilność procedur i zachowań politycznych i ich legitymizację Instytucjonalizacja (konsolidacja) systemu partyjnego - zamykanie struktury i zwiększanie przewidywalności rywalizacji wyborczej
Stabilizacja sceny politycznej - rywalizacja toczy się między tymi samymi i legitymowanymi podmiotami
Stabilizacja zachowań wyborczych - niewielkie przesunięcia poparcia udzielanego głównym partiom politycznym - ukształtowanie się trwałych więzi partia - grupa społeczna/elektorat
Wzrost autonomii partii wobec organizacji zewnętrznych
Stabilizacja aprobowanych (legitymowanych) wzorców tworzenia koalicji
Zoperajonalizowane pojęcie instytucjonalizacji systemu partyjnego
Legitymacja żadnego z uczestników rywalizacji nie jest kwestionowana przez któregokolwiek z konkurentów
Nie występują lub odgrywają marginalną rolę partie -antysystemowe - tj. takie które podważają procedury demokratyczne
Żadna z liczących się sił politycznych - uzyskujących znaczne poparcie wyborcze, nie jest trwale izolowana przez pozostałe partie Formuła tworzenia rządu, charakteryzuje się elastycznością, umożliwiającą alternację władzy zgodnie z preferencjami obywateli
Poparcie dla głównych sił politycznych nie zmienia się radykalnie w krótkim czasie
Poziom frakcjonalizacji (rozproszenia) systemu partyjnego utrzymuje swą wysokość lub obniża się
Proces instytucjonalizacji (konsolidacji) systemu partyjnego może być utożsamiany z pojęciem konsolidacji demokracji - biorąc pod uwagę, że partia polityczna jest współcześnie kluczową instytucją reżimu demokratycznego
Wskaźniki ilościowo-jakościowe procesu instytucjonalizacji systemu partyjnego
Kryteria ilościowe
Poziom płynności - chwiejności wyborczej - wyrażany wielkością przesunięcia poparcia między kolejnymi elekcjami
Poziom fragmentaryzacji systemu partyjnego - uwzględniający liczbę partii jak i rozmiar uzyskiwanego przez nie poparcia
Poziom agregacji - odzwierciedla parlamentarną siłę partii
Poziom polaryzacji - wyraża dystans ideologiczny/polityczny między głównymi partiami Poziom rywalizacyjności systemu partyjnego - mierzy dystans między najsilniejszą i drugą z kolei partią
Poziom alternacji - wskazuje częstotliwość zmiany partii rządzących
Kryteria jakościowe
Zdolność do odzwierciedlania konfliktu interesów grupowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz