Zwichnięcie - strona 7

Historia Powszechna-zagadnienia na egzamin

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Przemysław Gawron
  • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 595
Wyświetleń: 980

hamowanie się władz i miał zapobiegać zwichnięciu między nimi równowagi. Cel, którym miało być zapewnienie...

Specyfika okresu noworodkowego

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1610

jest zwichnięcie stawów biodrowych wynikające z niedorozwoju panewki stawowej, rozszczepy wargi i podniebienia...