Zwapnienie - strona 5

Pierwiastek Ca-wapń

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Henryk Kreft
 • Dietetyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1561

(zwapnienia) b/ ekonomię, bardzo droga ta metoda Aniony i Kationy (DRKA-Dietetyczna Różnica Kationowo...

Higiena pasz

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Piotr Adam Bednarczyk
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2037

zwapnienie); młode - porażenia kończyn, niezborność ruchów, zaburzenia nerwowe; gł. po 6 miesiącach życia...

Osteoporoza i choroba Graves Basedowa

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2863

kalemię - chroni przed zwapnieniem tętnic - brak OPG prowadzi do osteoporozy - ekspresja genu OPG w kom...

Patobiochemia - wykłady

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3003

się na podtypy): Typ 5a- widoczny wyraźny rdzeń lipidowy Typ5b- widoczne zwapnienie Typ 5c- brak rdzenia, duża...

Nowotwory (4)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1708

(ale adenosis sclerosans NIEREGULARNE) makrozwapnienia symetria Mammografia zwapnień Złośliwe Łagodne...

Biochemia - wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1113

prowadzi do powstania tzw. zwapnień przerzutowych, czyli w różnych narządach następuje zwapnienie...

Toksykologia - Zagadnienia

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1274

w zwapnieniu kości: ogniska odwapnienia i przewapnienia, zwapnienia w miejscach nieprawidłowych np. wiązadeł...

Podstawy genetyki

 • Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
 • prof. dr hab. Paulin Moszczyński
 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2730

: małogłowie, wodogłowie, zwapnienie mózgu lub zapalenie śiatkówkii naczyniówki oka. Upośledzenie wzroku...