Patologia układu wydzielania wewnętrznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Patologia układu wydzielania wewnętrznego - strona 1 Patologia układu wydzielania wewnętrznego - strona 2 Patologia układu wydzielania wewnętrznego - strona 3

Fragment notatki:


PATOLOGIA UKŁADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO Podwzgórze utworzone przez dno III komory i części boczne ścian tej komory oraz część międzymózgowia. Jest integralną częścią OUN. Na układ gruczołów dokrewnych oddziałuje głównie przez drogi podwzgórzowo - przysadkowe w lejku przysadki, skąd neurosekret jest przekazywany dalej.
Neurony przedniej i środkowej części podwzgórza wytwarzają, magazynują i uwalniają substancje biologicznie czynne, które w połączeniu z ich nośnikiem białkowym stanowią materiał neurosekrecyjny.
W przedniej części podwzgórza wytwarzane są: wazopresyna i oksytocyna, które drogą transportu aksonalnego (bez udziału krwi) docierają do płata tylnego przysadki, gdzie są magazynowane w postaci kul Herlinga i uwalniane do krwi drogą egzocytozy.
Uszkodzenie podwzgórza daje różnorodne objawy kliniczne tzw. PODWZGÓRZYCA składa się z następujących objawów:
- zab. gospodarki wodno- elektrolitowej
- zab. gospodarki węglowodanowej
- zab. gospodarki tłuszczowej
- zab. termoregulacji
- zab. naczynio - ruchowe - zab. oddechowe
- zab. hematologiczne
- zab. czynności mm
- zab. czynności płciowych
- zab. rytmu snu i czuwania
- zab. emocjonalne
Uszkodzenie podwzgórza może być:
BEZPOŚREDNIE - zmiany patologiczne w podwzgórzu spowodowane:
neo pierwotnymi ( guz kieszonki Rathkego, szyszyniak i gruczolak przysadki)
neo przerzutowe tej okolicy
pasożyty]
krwotoki
ogniska martwiy
procesy zap. nieswoiste, swoiste (ropne, nieropne)
POŚREDNIE- martwica krwotok; krwawienia do CUN (np. krwotoki podpajęczynówkowe)
neo lub proces zapalny niszczący struktury nawet odległe od podwzgórza, a mające z nim połączenia
niektóre choroby (zap. wirusowe mózgu, chor. Parkinsona, guzy linii środkowej mózgu)
MOCZÓWKA PROSTA (diabetes insipius) pochodzenia podwzgórzowo - przysadkowego jest następstwem niedoboru wazopresyny w przebiegu wrodzonego niedorozwoju lub nabytego uszkodzenia układu podwzgórzowo - przysadkowego. Postać wrodzona jest b. rzadka, zaś postać nabyta jest wynikiem URAZU, ZMIAN ZAPAL. LUB ROZROSTOWYCH NIENOWOTWOROWYCH I NOWOTWOROWYCH. Charakteryzuje się poliurią (ponad 20 l/dobę moczu) o małej gęstości, wzmożonym pragnieniem (polidyspią). Przy prawidłowym uzupełnianiu płynów choroba nie powoduje zasadniczych zmian w stanie ogólnym pacjentów, poza zakłóceniem snu i przemęczeniem.
PRZYSADKA Płat przedni różnicuje się z kieszonki Rathkego - jest pochodzenia endodermalnego, zaś płat tylny powstaje z płytki nerwowej i stanowi wypustkę tkanki nerwowej.


(…)

… nerwowej i stanowi wypustkę tkanki nerwowej.
Płat przedni - gruczołowy: kom. Kwasochłonne - wydzielają hormony polipeptydowe:
hormon wzrostu GH
prolaktynę LTH
kom. Zasadochłonne - wydzielają:
hormon tyreotropowy TSH
hormon adrenokortykotropowy ACTH
gonadotropiny FSH i LH
hormon melanotropowy MSH
kom. barwnikooporne
Czynność wydzielnicza przysadki jest regulowana przez sprzężenie zwrotne.
Zespól Sheehana - zaburzenie endokrynologiczne pojawiające się po zniszczeniu ponad połowy części gruczołowej przysadki (np. u K w przebiegu wstrząsu spowodowanego krwotokiem porodowym lub połogowym)
dominują objawy wypadania czynności tarczycy, kory nadnerczy i gonad
chore spowolniałe, apatyczne, występuje wtórny brak miesiączki, wypadanie owłosienia łonowego i pachowego
cechy zaniku narządu rodnego i obniżenie ciśnienia…
… podwzgórza i przysadki wywołuje zespół kliniczny dystrofii tłuszczowo- płciowej
- w przypadku niedoboru hormonu wzrostu u dzieci rozwija się karłowatość przysadkowa Zapalenie przewlekłe ropne
- rzadkie
Zapalenie nieropne tzw. ziarniniakowe
- tworzenie w miąższu przysadki ziarniniaków z kom. olbrzymich
- limf. i histiocyty
- zap. o etiologii immunologicznej
Zapalenie swoiste
!) sarkoidoza- dotyczy płata…
… gonadotropin z konsekwencjami ich niedoboru)
3uciskają struktury znajdujące się w sąsiedztwie przysadki, gł. skrzyżowanie nerwów wzrokowych
* zasadochłonne
- najmniejsze, najmniej
- czynne hormonalnie- wydzielają ACTH z zesp. Cushinga (rzadziej h. tyreotropowy i gonadotropiny)
- nie dają objawów uciskowych
Hormony kory nadnerczy- glikokortykoidy - chor. Cushinga
zmiany wsteczne na grucz. zasadochłonny
kom…

Znaczenie kliniczne mają odszczepy w bocznych okolicach szyi oraz w śródpiersiu
Patologia tarczycy
- najczęstszym objawem jest powiększenie tarczycy ( WOLE)
* powiększenie objętości tarczycy i wzrost masy powyżej 45 g u dorosłych nazywa się WOLEM ( struma)
* WOLE OBOJĘTNE (z prawidłową czynnością tarczycy) lub WOLE NADCZYNNE zw. toksycznym (z nadczynnością tarczycy)
- tarczyca może być powiększona…
…. wewn. w przebiegu chor. Graves- Basedowa nie są nieswoiste
2) po zastosowaniu przetworów jodu (tzw. jod- Basedow)
- po przedawkowaniu związków jodu może dojść do objawów ostrej nadczynności tarczycy
- objawy ustępują zwykle w ciągu kilku dni po odstawieniu leczenia
B. guzkowe (s. nodosa toxica)
- postać:
* pojedynczego guzka toksycznego (adenoma toxicum)
& w sposób niekontrolowany wydziela nadmiar…
… lewej- niewydolność KL (astma sercowa, obrzęk płuc), tachykardia, zaburzenia rytmu serca
uszkodzenie włókien przywspółczulnych - dominacja włókien współczulnych
WĄTROBA
Gromadzenie tłuszczu i glikogenu w hepatocytach (zwyrodnienie glikogenowe)
Stwardnienie wątroby na skutek rozplemu tk. łącznej - w przewlekłej, nieleczonej cukrzycy
NERWY:
Zwyrodnienie i upośledzenie funkcji neuronów ośrodkowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz