Zobowiązanie wymagalne

note /search

Bilans, aktywa i pasywa - omówienie (sem II)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2219

pracownicze, koszty płatne z dołu] II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Zobowiązania wymagalne po upływie 12...

Polityka fiskalna - pojęcie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

jest ograniczona), kredyty, przyjęte depozyty, zobowiązania wymagalne (tzn. zobowiązania, których termin płatności...

Strategia zarządzania długiem publicznym

  • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

                  STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM  sektora finansów publicznych  w latach 2007-09                                          Ministerstwo Finansów  Warszawa, wrzesień 2006 r.    3 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM  sektora finansów publicznych  w latach 2007-09    I. WPROWADZENIE  4   II. R...