Zobowiązanie przemienne - strona 5

Umowe regulujące używanie rzeczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1736

do poprzedniego stanu -jest to zobowiązanie przemienne, w którym prawo do wyboru świadczenia przysługuje...

Służebności-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

lub niewiastę, pomiędzy osobami, które przynależały do tego samego domu. • Zobowiązanie przemienne (alternatywne...

Prawo obligacyjne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1631

tylko jedno świadczenie! Odstępstwa: Konstrukcja zobowiązań przemiennych- obligationes alternative- polega...

Prawo rzymskie - zobowiązania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2289

nie wynikła z winy dłużnika to stawał się on wolny od zobowiązania. Zobowiązanie przemienne i upoważnienie...

Prawo cywilne - zobowiązania, umowy, czyny niedozwolone

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3962

Czyny niedozwolone Przesłanki i zasady odpowiedzialności deliktowej Czyn niedozwolony - (delikt) fakt wyrządzenia szkody poza istniejącym dotychczas stosunkiem zobowiązaniowym, z którym to faktem ustawa wiąże powstanie obowiązku naprawienia szkody. Treścią nowo powstałego stosunku zobowiązaniowego...

Prawo rzymskie - Ustawa XII tablic

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1204

Pojęcie prawa: Ius - prawo ludzkie; fas - prawo boskie Prawo przedmiotowe, a podmiotowe Intuicyjne pojmowanie - sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne Kazuistyka - przyczyny (indywidualne sytuacje konfliktowe), skutki (ustawodawstwo Justyniana), próby przezwyciężenia - usiłowania systematyza...

Prawo cywilne zobowiązania - część ogólna

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Mirosław Cejmer
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2863

Świadczeń 1)Świadczenia w zobowiązaniu przemiennym. W zobowiązaniach przemiennych-świadczenie...