Zniewaga - strona 4

Znamiona sprawcy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

mogą być różne, każdy może mieć swoją, dla jednego coś będzie zniewagą, dla innego nie. Czy w takim przypadku...

Strajk i strajk okupacyjny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

łamistrajków "świniami koleżeńskimi" ( Kameraden Schweine ) nie jest zniewagą bezprawną, ale cięższe eufemizmy...

Tomasz Hobbes - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Brodziński
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

spowodowanie pozytywnych zmian w postawach innych ludzi” „ludzie winni wstrzymywać się od zniewag...

Actiones - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

zniewaga znieważona osoba, pater familias institoria niewolnik kierownikiem przedś. handl. iudicati badanie...

Prawo dekretowe - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

na życie współmałżonka, bądź dokonał ciężkiej zniewagi (również przebaczenie i przedawnienie...

Karalność - deifincja i podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

. Sam w sobie nie może być jednak traktowany jako podstawa odpowiedzialności karnej. Przykład: Art. 216 ( zniewaga )- czy odmowa uściśnięcia...

Typy uprzywilejowane zabójstwa(Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jarosław Krzysztof Warylewski
 • Prawo karne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1309

reakcją na silny bodziec zewnętrzny (np. ciężką zniewagę) proces wywołujący silne wzburzenie...