Zlodowacenie - strona 2

Obecnie zlodowacone obszary na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

formy zlodowacenia czasze lodowe - miąższość powyżej 1km największa czasza - 8 tys. km2 czasza lodowa...

Obecnie zlodowacone obszary

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

formy zlodowacenia czasze lodowe - miąższość powyżej 1km największa czasza - 8 tys. km2 czasza lodowa...

Okresy geologiczne - Klimat

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Marek Jońca
 • Geologia historyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1596

- zlodowacenia. Kambr Jednakowo ciepły na całej Ziemi. Ordowik Ciepły. Sylur Ciepły, miejscami suchy. Dewon...

Rozwj rzeźby w czwartorzędzie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1862

. lat preplejstocen - okres przedglacjalny (brak zlodowacenia), od 95 - 10 250 (9000) tys. - Plejstocen - okres...

Rozwój rzeźby w III i IV rzędzie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1918

. lat preplejstocen - okres przedglacjalny (brak zlodowacenia), - od 95 - 10 250 (9000) tys. - Plejstocen - okres...

Procesy egzogeniczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2163

akumulacyjnych są lessy. ZLODOWACENIA: Głównym czynnikiem kształtującym dzisiejszą rzeźbę i budowę...

Sudety - fazy kształtowania Sudetów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

nasze wybrzeże i kończy się 8 tys. w Skandynawii. Zimny okres w zmarzlinie 110-10 tys. lat pierwsze zlodowacenie...