Zlewnia - strona 7

Retencjonowanie wód-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

retencyjności terenu. Jest to zdolność do gromadzenia wody w zlewni i przetrzymywanie jej w dłuższym przedziale...

Podział cieków-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Stanisław Bogaczewicz
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

wody do cieku, nazywa się ZLEWNIĄ. Ponadto wyróżnia się terminy: dorzecze ( cały system rzeczny...

GRASS - zajęcia 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Sylwester Janeczko
 • Geograficzne systemy informacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

zajmują te obszary w zlewni Kaczawy (wektor zlewnie)? Ile jest takich obszarów w województwie? Ile takich...

Wykład -prawa i zasady

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Andrzej Żyromski
 • Meteorologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 609

doszła na skutek podsiąku i działania systemu korzeniowego. METODA BILANSU WODNEGO ZLEWNI RZECZNEJ...

Znaczenie gospodarki wodnej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

i czasie oraz utrzymywanie trwałej równowagi bilansu wodno - gospodarczego w poszczególnych zlewniach. Cel...