Zieleniewski - strona 7

Analiza Swot - Zarządzanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2814

struktura. Struktura organizacyjna: J. Zieleniewski - ogół stosunków między częściami zorganizowanej całości...

Prasoznawstwo - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Wojciech Adamczyk
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 7714

- „Prawo prasowe” Zieleniewski, 1934, Warszawa - „Ustawodawstwo prasowe” Olechnowicz, Wilno, 1932...

System motywacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

w Krakowie , 1994 , s . 51-58 [5] Borkowska S. , „ Jak wynagradzać ?” s. 29-38 [6] Zieleniewski J...

Podstawy Zarządzania pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Andrzej Figiel
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2366

, której wszystkie składniki współprzyczyniają się do współistnienia całości. Jan Zieleniewski - jako ogólnie pojęta cecha...

Controling - rodzaje

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2457

kontrolującego. Takie podejście repre­zentują . T. Kotarbiński, J. Zieleniewski i L. Krzyżanowski...

Zaliczenie z zarządzania: pytania 1

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1162

A Adamiecki porównuje przedsiębiorstwo do kranu z kompotem, przez który przepływają koszty: Ogólnozakładowe Bezpośrednie Materiałów Robocizny Administrowanie to ważny i samodzielny obszar działalności polegający na: Programowaniu Usprawnianiu Decydowaniu Koordynowaniu Akcja jest: Papie...

761 pytań tesowych z zarządzania

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2184

doc zajmuje 77 stron i zawiera 761 pytań testowych bez odpowiedzi na egzamin z przedmiotu zarządzanie. Dotyczą takich zagadnień jak: administrowanie, akcja, akcjonariusz, akt o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego, analiza SWOT, aparat zarządzania, aport, badania F. Fiedlera, instrumenty motyw...