Zielenice - strona 10

Biologia - wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. hab. inż. Alina Kusińska
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2625

, zielenice, brunatnice, krasnorosty. Tworzą plechy w formie nici, kulek, nitek itp. Żyją w wodach słodkich...

264 pytania na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 994

. Zielenice (Chlorophyta): a) zawierają chlorofil a i b, karotynę, ksantofil b) wytwarzają pływki lub zoospory...

Zasolenie oceanu - czynniki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Filip Pniewski
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1365

(zielenice Chlorophyta, brunatnice Phaeophyta, krasnorosty Rhodophyta) • ryby wędrowne łosoś europejski...

Egzamin z biologii

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1267

) planula Chlorofil b występujący u roślin wyższych jest typowy też dla: a) zielenic b) euglen c) okrzemek d...

Glikoglicerolipidy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4725

wyizolowane z zielenic Avrainvillea nigricans. Związki te, od pospolicie występujących w świecie roślinnym...

Biomonitoring i bioindykacja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Maria Marko-Worłowska
 • Biomonitoring
Pobrań: 658
Wyświetleń: 5537

porostowa całkowity brak porostów nadrzewnych mogą występować tylko jednokomórkowe zielenice...

Największe wzniesienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Jach
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1463

, zielenice, brunatnice, krasnorosty) 4 gatunki ssaków (foka szara, obrączkowana, pospolita i morświn) 49...

Gleboznawstwo - zestawienie działów

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Bolesław Bieniek
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3962

, zielenice asymilują CO2 z powietrza i syntetyzują substancję organiczną tak jak rośliny...

Wszystko o ekologii

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3038

Ekologia - (gr. oikos = dom + logos = nauka, słowo) nauka o powiązaniach między organizmami żywymi oraz o zależnościach między organizmami żywymi a środowiskiem ich życia. Termin wprowadzony przez niemieckiego biologa  i ewolucjonisty Ernsta Haeckla w 1869 roku, by określić badania nad zwierzęta...