Zgromadzenie wspólników - strona 20

Rachunek zysków i strat-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Dankowski
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

. Zgromadzenie Wspólników w dniu 10 grudnia 1994 r. podjęło uchwałę o przekształceniu Przedsiębiorstwa...

Spółki

 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1407

jest większy niż 500 000 zł. Obowiązkiem spółki jest powołanie zgromadzenia wspólników, które to ma szerokie...

Badanie sprawności finansowej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1379

- także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta - najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym...

Formy organizacyjno prawne

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Jan Brzóska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4004

do których zalicza się: zarząd, komisję rewizyjną lub radę nadzorczą, zgromadzenie wspólników. Zarząd w spółce z o.o...

Zarządzanie MSP - Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Maciej Zastempowski
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiortwami
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 7287

funduszy itd.) Organy spółki np. Zgromadzenie wspólników, Zarząd; kompetencje Zgromadzenia wspólników...