Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy - strona 2

Konstrukcja mandatu przedstawicielskiego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. Witkowski
  • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

Senatu, -prezesa NIK-u za zgodą Senatu, -także wybiera posłów do zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy...

Organizacje miedzynarodowe

  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1995

(47) albo ich zastępcy (w randze ambasadora przy Radzie Europy) Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy...

Prawo europejskie-konwersatorium

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
  • Prawo europejskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1176

początek we wspólnej inicjatywie Parlamentu Europejskiego i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Obie...

Klonowanie- kontrowersje

  • Uniwersytet Warszawski
  • Biotechnologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 882

¿ rekomendacja nr 934 (1982) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy dotycz¹ca in¿ynierii genetycznej stanowi...