Zgromadzenie Państwowe

Łotewska partia-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Europejskie systemy partyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

państwowym - Riigikogu. Poparcie [edytuj] Wyniki w wyborach do Zgromadzenia Państwowego[1][2]: Wybory...

Grecja- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli politycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

dopuszczania wszyst­kich do zgromadzeń państwowych. Ale poczucie prawa jest tylko pod­stawą dla zdobycia cnoty...

Historia powszechna - skrypt.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Andrzej Gaca
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 2037
Wyświetleń: 3556

CZĘŚĆ I - STAROŻYTNOŚĆ ROZDZIAŁ I - MONARCHIE DESPOTYCZNE I IMPERIA WSCHODU § 2 - Ustrój społeczny despotii kapłani - najważniejsza pozycja w państwie, grupa zamknięta, dziedziczna, na czele stał arcykapłan, w Egipcie grupa wyższa (ojcowie lub słudzy boży) i niższa (czyści), posiadali ziemie z nada...

Historia powszechna

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2919

Monarchia Patrymonialna Czasookres - od połowy X do 1320 roku (koronacja Łokietka) Patrymonialna zasada władzy - wykształciła się w państwach germańskich po rozpadzie imperium rzymskiego oznaczała ona że państwo jest własnością prywatną patronium (ojcowizna) Monarcha mógł dysponować państwem jak sw...